นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1303
ความเห็น: 0

ความดีที่มีความชอบ

มีความชอบต้องช่วยและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จัดทำแผนกลยุทธ์ ที่สำคัญคือมีส่วนร่วมและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

 

 

 

ชอบในที่นี้ไม่ใช่การชอบส่วนตัวของใคร ไม่ใช่ชอบใจ แต่เป็นความชอบธรรม เป็นธรรม ใครทำใครก็ควรได้

 

ในการพิจารณาความดีความชอบ การทำดีคือการทำหน้าที่ของตนได้ดี แต่คนที่มีความดีความชอบต้องทำทั้งหน้าที่ให้ดีและทำในสิ่งที่ชอบด้วย

 

ในการทำงานแต่ละองค์กร มีภาระหน้าที่ประจำของแต่ละคนแต่ละตำแหน่งต้องทำตามข้อตกลง ตามสัญญา ตามหน้าที่ให้ดีไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีปัญหา ไม่สร้างปัญหาให้งานเสียหาย ล่าช้า มีค่าใช้จ่ายสูง ให้องค์กรสามารถดำเนินภารกิจได้ดี มีประสิทธิภาพ ไม่เสียหาย เสียรายได้ ใช้จ่ายเกินจำเป็น

อีกภารกิจหนึ่งคือการพัฒนา ขับเคลื่อนองค์ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เจริญ มั่นคง คือการทำตามวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาองค์กร และสร้างความเจริญ ความมั่นคง เพิ่มรายได้ สร้างค่าเพิ่มให้องค์กร 

 

ดังนั้น คนที่มีความชอบต้องช่วยและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จัดทำแผนกลยุทธ์ ที่สำคัญคือมีส่วนร่วมและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะการสร้างรายได้เพิ่มในกรณีที่มีการจ่ายค่าตอบแทน จ่ายโบนัส คือใครที่มีส่วนร่วมทำ ลงมือทำย่อมมีส่วนได้รับ คือความชอบทำ ทั้งในส่วนผู้ทำหลักและฝ่ายสนับสนุน

ผู้ทำหลักคือผู้ทำหน้าที่ ทำภารกิจให้เกิดค่านั้นเป็นหลักทั้งทีมงาน

ฝ่ายสนับสนุนคือมีส่วนเร่งขั้นตอน ไม่สร้าง ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

 

ดังนั้น ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความดีความชอบต้องดำเนินการให้ผลไปตามความชอบธรรม มิฉะนั้นจะไม่มีใครช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ พัฒนาสร้างความเจริญความมั่นคงให้องค์กร หากไม่สร้างความเป็นธรรม

ความชอบธรรมต้องมีข้อมูล มีหลักฐาน อธิบายได้ และต้องโปร่งใสสื่อสารให้คนรับรู้ เข้าใจ ใครอยากได้ต้องเข้ามาช่วยกันทำ จึงเรียกว่าความชอบธรรม เพราะหากความชอบธรรมไม่เกิดก็ไม่มีใครทำ

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มกราคม 2561 08:22 แก้ไข: 17 มกราคม 2561 08:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.135.174
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ