นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 446
ความเห็น: 0

เครื่องมือการพัฒนาตน

เครื่องมือการศึกษาของคนยุคใหม่ที่ต้องมีเพื่ออยู่ได้ดี อยู่อย่างมีค่า ร่วมกันในสังคมตลอดไป

 

เมื่อทุกอย่างพัฒนาและเปลี่ยนแปลง คนอยู่ได้ดีไม่ใช่ที่มีทรัพย์สินความเก่ง เรียนดี แต่ต้องสามารถปรับตัวได้ทัน จึงเรียนรู้ตลอดเวลา

 

สิ่งหนึ่งที่แต่ละคนต้องทำในการกำหนดอนาคตตนคือการวางวิสัยทัศน์ของตัวเองในการที่จะเป็นอะไร ทำอะไรให้สามารถอยู่ได้ในอนาคต

การวางวิสัยทัศน์ต้องคิดถึงสภาพในอนาคตว่าจะมีสภาพแวดล้อม การทำงาน การประกอบอาชีพ อะไรบ้างในอนาคต เพื่อกำหนดตัวตน ความสามารถที่ต้องพัฒนาตนเอง

 

การกำหนดอนาคตต้องมีการวิเคราะห์ตนเองที่เรียกว่า SWOT analysis คือหาจุดแข่งจุดเด่น จุดอ่อนของตนเอง และปัญหาอุปสรรค เพื่อดูว่าตนมีโอกาสทำอะไรได้บ้าง และหาวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรค

นั่นคือเครื่องมือที่คนทุกคนต้องมี ต้องฝึกฝนเพื่อหาโอกาสและสร้างโอกาสให้ตนเอง และใช้ในการพัฒนาความสามารถ การศึกษาเรียนรู้ให้พร้อมกับการทำหน้าที่ มีชีวิตที่ดีในอนาคต

 

ทักษะการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) ที่ประกอบด้วย PDCA คือวางแผน (Plan) ทำตามแผน (Do) ติดตามปรับปรุงแผนและวิธีการ (Check) แล้วนำไปทำ (Act)  เป็นแผนที่ปรับแล้ว

เป็นวงจรพัฒนาให้ดีขึ้นต่อเนื่องกันไป เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาตนให้ทันสมัยได้ต่อเนื่อง

 

เครื่องมือต่อไปคือการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) คือการคิดถึงผลได้ ผลเสีย ผลกระทบของกระทำดำเนินการอะไรต่าง ๆ เพื่อให้เลือกทำ เลือกปฏิบัติ ที่ต้องเลือกแต่ผลดี ระวังถึงผลเสีย ผลกระทบเพื่อหลีกเลี่ยงการทำที่ไม่ดี

 

การคิดทางธุรกิจ (business thinking) เป็นการสร้างค่าการใช้เวลา ความสามารถ เนื่องจากทุกอย่างเป็นการลงทุน ทั้งการเรียน การศึกษา การใช้ชีวิตประจำวัน

จึงต้องคิดถึงการใช้เวลา ความสามารถอย่างไรให้ตนเองอยู่ได้ สร้างค่าได้พอดี สร้างค่าทำประโยชน์ได้ดีกับการลงทุนในชีวิต การทำงาน การประกอบอาชีพ เพื่อความมั่นคงในการใช้ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตไปจนสิ้นชีวิต โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ทำงานไม่ได้แต่ยังต้องมีค่าใช้จ่าย

 

ทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) คือความรู้ประสบการณ์ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การหาทางออกที่ดีที่อยู่ได้ซึ่งต้องการฝึกฝน เพราะทุกที่มีปัญหา อยู่ได้ดีต้องแกปัญหาได้ดี ได้ทัน ไม่จมอยู่กับปัญหา

 

ทั้งหมดคือเครื่องมือในการพัฒนาตนให้มีอนาคตอย่างมีเป้าหมาย ต่อเนื่อง คุ้มค่า และไม่มีปัญหา แบบสร้างและใช้ปัญญา

นอกจากนี้ยังต้องคิดถึงศีลธรรม จรรยาบรรณในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รู้จักหน้าที่และปฏิบัติให้เป็นพลเมืองดี

 

นั่นคือเครื่องมือการศึกษาของคนยุคใหม่ที่ต้องมีเพื่ออยู่ได้ดี อยู่อย่างมีค่า ร่วมกันในสังคมตลอดไป ที่การเรียนการสอนต้องสร้างบทเรียนให้มีการเรียนรู้ การฝึก การทำเพื่อให้ทำเป็น ไม่ใช่สอนแต่คำพูด ทฤษฎีแต่ใช้จริง ปฏิบัติจริงไม่ได้


 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มกราคม 2561 08:51 แก้ไข: 13 มกราคม 2561 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.221.9.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ