นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 699
ความเห็น: 0

การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต

การเรียนคือการเตรียมตัวเองให้ใช้ชีวิตไปตลอด การสัมภาษณ์งานก็ต้องหาตัวตนให้ตรงกับการทำหน้าที่ตลอดชีวิตเช่นกัน

 

 

 

การเรียนคือการศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถ พัฒนาความคิด พัฒนาบุคลิกเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแต่ละคนไปตลอดชีวิต

การสัมภาษณ์งานเป็นการตอบคำถามแสดงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และแสดงตัวตนเพื่อใช้ทำงานที่เป็นอาชีพ เป็นชีวิตประจำวัน เป็นแหล่งรายได้ไปตลอดชีวิตเช่นกัน ยกเว้นมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ

แสดงว่าทั้งการเรียนแและการสัมภาษณ์งานเป็นการเตรียมตัวและการสมัครใจที่ต้องทำให้ได้ดี ไม่ดี มีสุข มีทุกข์ เจริญ หรือท้อถอยไปตลอดชีวิต

 

การเรียนให้ดี มีความรู้ ความสามารถจริง มีความคิดที่พัฒนาความสามารถให้ทันยุคสมัย ก็จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีความเจริญ มีสุข ก้าวหน้า ปรับตัวให้ทันยุคสมัยตลอดไปตลอดชีวิต

หากไม่ตั้งใจเรียนให้ดี ให้รู้จริง และให้สามารถเรียนรู้ได้ พัฒนาตนเองได้ ชีวิตก็จะทุกข์ ยุ่งยากไปตลอดชีวิตเพราะจะอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนความสามารถตลอดไป 

ดังนั้นการเรียนจึงไม่ใช่แค่ให้สอบผ่าน ให้จบการศึกษา ให้มีวุฒิการศึกษา หากไม่รู้จริง ก็ได้แค่ใช้วุฒิการศึกษาสมัครงานแต่สอบไม่ผ่านหรือสอบผ่านก็ทำงานด้วยความยากเพราะขาดความสามารถจริง พัฒนางาน พัฒนาตนไม่ได้ ทำให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า ยิ่งสมัยที่เทคโลโลยี หลักวิชาการทำงาน สภาพสังคม ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การไม่รู้จริง ไม่มีความสามารถพัฒนาตนก็ยิ่งมีปัญหา เพราะการใช้ความรู้ความสามารถเดิม ๆ จะอยู่ไม่ได้ ตามไม่ทัน จึงต้องเรียนให้มีความสามารถจริงเพื่อให้ปรับความคิด ติดตามยุคสมัยได้ทัน และยังต้องคิดนำทำนำทำดีกว่าเสมอจึงเจริญ เพิ่มค่าตนได้ดีได้ทัน

 

ในการสมัครงานสัมภาษณ์งานก็ต้องตอบคำถามให้ตรงกับความสามารถ บุคคลิกความชอบของตน ไม่ใช่แค่หาทางตอบให้ผ่านการคัดเลือก เพราะจะขัดแย้งกับตัวตนเองไปตลอดชีวิต ทำให้ทำงานไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ ดังนั้นจึงหาตัวตนให้เจอ ตอบให้ตรงกับความคิดความสมารถทัศคติของตนเอง เพื่อให้ทำงานได้ดีมีความสุขตลอดไป

 

วิธีการที่เรียน พัฒนาตนให้ตรงกับตำแหน่งงาน นอกจากการเรียนด้วยการพัฒนาความสามารถ ให้เรียนด้วยตัวเอง พัฒนาการทำงาน การทำหน้าที่ได้ดี ยังต้องศึกษาหาความรู้ถึงคุณลักษณะตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าการทำงานในตำแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ตรงกับบุคคลิก ทัศนคติของตน และที่สำคัญคือการเรียนการพัฒนาความสามารถให้ตรงกับตำแหน่งงานตั้งแต่ต้น ตอบคำถามในการสัมภาษณ์ที่ตรงกับความเป็นตัวตน จึงทำให้มีความสุขในการทำและดำรงชีวิตไปตลอด

 

ดังนั้น การเรียน การพัฒนาตน และการสัมภาษณ์งาน ต้องเตรียมตัว แสดงตัวตนให้ตรงกับตน หากหลอกตัวเอง หลอกกรรมการสัมภาษณ์ คือการหลอกตัวเองไปคลอดชีวิต

การเรียนคือการเตรียมตัวเองให้ใช้ชีวิตไปตลอด การสัมภาษณ์งานก็ต้องหาตัวตนให้ตรงกับการทำหน้าที่ตลอดชีวิตเช่นกัน ต้องศึกษาตั้งใจเตรียมชีวิตให้ดี จึงมีชีวิตที่ดี เพราะทำผิดก็ติดไปตลอดชีวิตที่ทำให้มีชีวิตที่ไม่ดี


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 January 2018 07:23 Modified: 08 January 2018 07:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.97.49
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ