นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 839
comment: 0

ประกันความสำเร็จ

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คิดเพราะคิดแล้วไม่ทำตามที่คิด

 

 

 

การประกันเป็นการรับรองตามที่พูดตามที่ทำ อย่างการประกันคุณภาพต้องทำได้อย่างพูดและพูดอย่างทำที่ตรงกัน 

กระบวนการประกันคุณภาพคือการทำให้ได้อย่างที่พูด ประกอบด้วยการตั้งเป้าหมายหรือการวางแผน การลงมือทำตามขั้นตอน การตรวจเช็คผล และการปรับทบทวนให้ทำให้เป็นไปตามเป้าหมายให้ดีที่สุด 

 

ในการประกันความสำเร็จก็ทำได้เช่นกัน ต้องทำอย่างที่คิดและคิดอย่างที่ทำ

ต้องการความสำเร็จก็ต้องตั้งเป้าหมายในการเรียน ในการทำว่าต้องทำให้ได้อะไรก็ต้องทำให้ได้ตามนั้น 

ระหว่างที่ทำก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ทำสู่เป้าหมายตลอดเวลาและต่อเนื่อง ต้องตรวจสอบว่าได้ทำตามที่คิด มีอะไรที่ทำได้ อะไรที่ยังไม่ได้ทำ เพราะเหตุใด

และต้องจัดการ ให้เวลาให้ทำให้ได้จึงสำเร็จจริง

 

คนที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่คิดเพราะคิดแล้วไม่ทำตามที่คิด คิดไปเรื่อย คิดและทำนอกเรื่องกับความสำเร็จ ไม่ตามติดเป้าหมาย ไม่ให้เวลา ไม่ตั้งใจทำ จึงไม่สำเร็จเรียกว่าไม่สามารถประกันความสำเร็จได้

 

อยากประสบความสำเร็จจริงต้องประกันความสำเร็จ ต้องทำตามที่คิด และคิดในเรื่องที่ทำเพื่อให้ทำสู่ความสำเร็จวาต้องทำอะไร เมื่อไร อย่างไร คิดติดตามปรับแก้ปรับปรุงให้ดีให้ได้ตามเป้าหมาย ความสำเร็จก็ได้จริง


Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 December 2017 08:20 Modified: 27 December 2017 08:20 [ Report Abuse ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.233.229.90
Message:  
Load Editor
   
Cancel or