นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 798
comment: 0

งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน

เริ่มงานอย่างไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร มีอะไรเป็นค่าของการทำงาน

 

การศึกษาทำให้คนมีความรู้ ให้สามารถทำงานได้ แต่การเรียนเป็นความรู้จากหนังสือตำรา การสอนที่ยังไม่ใช่การทำงาน

ส่วนที่ทำงานจริงคือการฝึกงาน การไปเรียนสหกิจศึกษาที่ไปเรียนด้วยการเหมือนการทำงานจริง

 

การไปฝึกงาน การไปสหกิจศึกษา ผู้เรียนต้องไปเรียนรู้หาทางเพิ่มค่าตนด้วยการเรียนรู้จะทำงานอย่างไรให้มีความสามารถทำงานได้ดีจริง เพิ่มค่าได้จริง

 

การเรียนเพิ่มค่าตน อย่ามัวรอใครสอน อย่ามัวโทษใครไม่สอน แต่ต้องหาทางเรียนรู้เองให้ได้ ไม่ว่าทางหน่วยงานรับฝึกงาน ไปสหกิจจะให้ทำ ให้เรียนอะไรยังไง

 

การเรียนเองด้วยการดูว่า ที่ไปฝึกงาน ไปสหกิจนั้น เขาทำงานอะไรบ้าง มีใครเป็นลูกค้า เขาเริ่มงานอย่างไร มีกระบวนการทำงานอย่างไร มีอะไรเป็นค่าของการทำงาน มีอะไรให้เรียนเพื่อใช้ทำงานเพิ่มค่างานของตน และมีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าจะต้องปรับให้ดีขึ้น ทั้งหมดคือการทำให้เห็นว่าตนมีค่าทำงานได้จริง

 

และเมื่อไปทำงานก็ต้องเรียนรู้จากการทำ และหาทางทำให้งานมีค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้เป็นทำงานที่เพิ่มค่าการทำงาน ไม่ใช่ทำแค่ดีขึ้น แต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรงความต้องการของผู้ใช้ ผู้ซื้อ ลูกค้าเก่าถูกใจ ลูกค้าใหม่มาเพิ่มขึ้น จึงเป็นการทำงานเพิ่มค่างาน จึงมีความเจริญก้าวหน้าที่ก้าวหน้าไปตลอดเวลา

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 December 2017 08:23 Modified: 19 December 2017 08:23 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.232.188.89
Message:  
Load Editor
   
Cancel or