นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 746
ความเห็น: 0

ความสำคัญของการมีส่วนร่วม

ร่วมคิดต้องร่วมทำ และทำจากความสามารถจริง ไม่ใช่ฝันที่ไม่มีใครทำที่ไม่สามารถเป็นจริงได้

 

 

ทุกคนมีค่าที่การทำงาน ทำหน้าที่ให้เกิดค่า และดียิ่งกว่าหากทำด้วยความสามารถความถนัดและสิ่งที่อยากทำ

การทำงานส่วนใหญ่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีทั้งชอบและไม่ชอบ ถนัดและไม่ถนัด ที่เป็นการร่วมทำ ทำตามสั่งตามที่รับมอบหมาย ไม่ได้ร่วมคิด

 

การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ และทำด้วยการใช้ความสามารถ ความถนัดของตน

 

การมีส่วนร่วมที่ดีต้องคิดจากความสามารถ ความอยาก ความท้าทายของแต่ละคนให้สอดคล้องและนำหน่วยงาน องค์กรให้สร้างค่าประโยชน์ให้เต็มที่ตามภาระหน้าที่

 

การมีส่วนร่วมจากพลังความคิด ความสามารถทำให้เกิดพลังมมากกว่าแค่มีส่วนร่วมทำ

 

ดังนั้น ผู้ร่วมคิดต้องคิดจากความท้าทายภายในตน ต้องสร้างประโยชน์และความสำเร็จตามหน้าที่ ตามภารกิจขององค์กร ที่เป็นการผสมผสานความสามารถที่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำจริง ๆ ที่เป็นการท้าทายความสามารถของแต่ละคน ที่สำคัญคือร่วมคิดต้องร่วมทำ และทำจากความสามารถจริง ไม่ใช่ฝันที่ไม่มีใครทำที่ไม่สามารถเป็นจริงได้

 

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมคือ คิดจากความสามารถตนและทำให้เป็นจริง จึงเกิดค่าเป็นประโยชน์จริง

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 December 2017 08:52 Modified: 13 December 2017 08:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ