นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 517
comment: 0

จิตวิญญาณผู้ประกอบการ

จิตวิญญาณที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ต่างจากคนทั่วไป คือความท้าทายความสามารถตน และรับผิดชอบต่อผลได้ผลเสีย

การเป็นผู้ประกอบการต้องมีจิตวิญญาณที่ต่างจากลูกจ้างพนักงานที่ต้องท้าทายความสามารถตนและรับผิดชอบกับผลได้ผลเสีย โดยเฉพาะผลเสีย

 

ผู้ประกอบต้องมีความปรารถนาสร้างค่าจากงานที่ทำ คือท้าทายความสามารถตนที่อาจทำไม่ได้ในฐานะลูกจ้างพนักงานที่ต้องทำตามเป้าหมาย นโยบายองค์กร ผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ประกอบจะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นของตนเอง

 

เมื่อเป็นของตนเองจึงรับผิดชอบต่อผลได้ผลเสีย ผลการดำเนินการ จึงไม่ยอมให้เกิดความเสียหาย ไม่ทิ้งโอกาส ไม่รอเวลา ต่างจากลูกจ้างพนักงานที่ทำงานตามเวลา เฉพาะส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพราะไม่มีส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานทั้งหมด

 

ผู้ประกอบต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าผู้รับบริการ เพราะนั่นคือค่าคือผลของการทำงาน จึงต้องทำและรักษามาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเสียลูกค้า ต้องทำให้ดีเพื่อให้แข่งขันได้ ต้องทำให้ดีกว่าเพื่อสร้างจุดขายความท้าทายของตน

 

รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยไม่ทำความเสื่อเสียแก่สังคม และปฏิบัติตนตามกฎหมาย เช่น การจ่ายภาษี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เอาเปรียบ ไม่เอาแต่ได้ ไม่เอาแต่ประโยชน์ตน

 

สุดท้ายต้องรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว คือไม่สร้างปัญหา สร้างความเดือดร้อน และดูแลครอบครัว

 

จิตวิญญาณที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ต่างจากคนทั่วไป คือความท้าทายความสามารถตน และรับผิดชอบต่อผลได้ผลเสีย ส่วนอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีต้องทำ

 

จิตวิญญาณผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นเฉพาะของผู้ประกอบการ การมีในคนทำงานจะช่วยให้งาน องค์กรเจริญก้าวหน้า แต่องค์กรนั้นต้องทำงานด้วยความท้าทายความสามารถคน

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 December 2017 15:32 Modified: 10 December 2017 15:35 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.85.214.125
Message:  
Load Editor
   
Cancel or