นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 842
comment: 0

เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป

สิ่งสำคัญของการเรียนไม่ใช่มีความรู้ สอบผ่าน แต่ต้องสร้างความสามารถให้ทำได้ สร้างค่าได้จริงในอนาคต

 

 

 

การทำสิ่งที่ไม่เคยทำมักยุ่งยากเสมอ แต่การไม่ลงมือทำจะยิ่งทำให้ยากมากขึ้น และยากตลอดไป

เพราะการเรียน การพัฒนาส่งผลที่ต่อเนื่องกัน หากไม่เรียนไม่ทำพื้นฐานเริ่มต้นให้ดี จะทำให้ยากในการเรียนการทำขั้นต่อไป การเรียรู้ที่ต่อเนื่องกัน

ดังนั้นจึงต้องลงมือทำตั้งแต่ต้น และเมื่อเข้าใจพื้นฐานยังทำให้การทำขั้นต่อไปง่ายขึ้นตามลำดับ เพราะความรู้พื้นฐานที่ดีทำให้เรียนต่อ ทำต่อไปได้ดี

 

การเริ่มต้นที่ดีต้องเตรียมเรียนรู้ล่วงหน้า สืบค้นสืบหาว่าสิ่งที่เรียนคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ด้วยการศึกษาจากคู่มือหลักสูตร สอบถามจากรุ่นพี่ แม้แต่สอบถามจากผู้สอน ผู้ช่วยสอน

จากนั้นก็สืบค้นความรู้ของเนื้อวิชาที่จะเรียน สิ่งที่จะทำ ดูองค์ประกอบของเนื้อหา ศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้น คือการลงมือเรียนรู้เบื้องต้นโดยไม่ต้องรอจนถึงชั่วโมงสอน

 

ชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงที่สำคัญของการเรียนการทำสู่ความสำเร็จที่ผู้สอนจะบอกวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เนื้อหา กติกาการเรียนการสอน การให้คะแนน การสอบ การประเมินผล และแหล่งการเรียนรู้ ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจหากต้องการความสำเร็จที่ดี


สิ่งสำคัญของการเรียนไม่ใช่มีความรู้ สอบผ่าน แต่ต้องสร้างความสามารถให้ทำได้ สร้างค่าได้จริงในอนาคต จึงต้องฝึกฝนตนให้ถึงเป้าหมายตลอดเวลา

 

จะเห็นว่าการเริ่มต้นที่ดีคือการเตรียมตัวเตรียมการที่ดี ความยากเริ่มหายไป ความพร้อมมีมากขึ้น ยิ่งเรียนรู้ล่วงหน้ามากเท่าไร ความง่ายยิ่งมาก ความยากยิ่งลด ผลได้ยิ่งดี

และผลดีของการเริ่มต้นที่ดี ไม่เพียงลดความยากในการเรียน การทำ แต่ยังทำให้ง่านต่อการทำงาน ทำหน้าที่ และการทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าตลอดไป

 


หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 ธันวาคม 2560 08:06 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2560 08:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.137.159
Message:  
Load Editor
   
Cancel or