นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1550
ความเห็น: 0

Put the right man on the right job

ต้องศึกษาสังเกตพบปะพูดคุยและกลุ่มเพื่อนที่คบหา และพฤติกรรมความสนุกของเขาในการทำงานทำหน้าที่ที่มอบหมาย คือต้องทำความรู้จักคน

 

 

 

 

การจัดคนให้ถูกงาน หรือ การใช้คนให้ถูกงาน เป็นการมอบหมายงานให้ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการคัดเลือกคนให้ทำงานอยู่แล้ว

 

Put the right man on the right job หมายถึง การใช้งานใครในเรื่องใดต้องให้เหมาะกับความถนัด ความชอบ ความท้าทายในสิ่งที่คนนั้นอยากและทำได้ดี หมายถึงถูกกับจริตของคนนั่น ที่ทำแล้วทำให้เข้ามีความสุข สนุก ซึ่งไม่ได้ดูที่วุฒิการศึกษา สาขาที่เรียนมา หรือประสบการณ์การทำงาน

แต่ต้องศึกษาสังเกตพบปะพูดคุยและกลุ่มเพื่อนที่คบหา และพฤติกรรมความสนุกของเขาในการทำงานทำหน้าที่ที่มอบหมาย คือต้องทำความรู้จักคน

 

การมอบหมายงานผิดคนก็อย่าต่อว่าคนที่ได้รับมอบหมาย ให้เปลี่ยนไปมอบหมายคนอื่นที่คิดว่ามีความตรงจริง เพราะคนที่ผิดคือคนที่มอบที่ดูผิดไป

 

การมอบงานให้ถูกจริตคน จะทำให้งานเป็นไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องดูผลของผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงานด้วย

ดังนั้นจึงต้องดูทั้งผลสำเร็จของงานและความสำเร็จขององค์กร

 

นอกจากมอบงานให้ถูกคน ยังต้องให้การชื่นชมให้เกิดความภาคภูมิใจ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาให้ไปศึกษาดูงานเพิ่ม รวมทั้งชี้แนะบอกความคาดหวัง การให้รางวัลความดีความชอบ

 

สิ่งที่ต้องระวัง นอกจากการมอบให้ถูกจริตคนแล้ว คนนั้นต้องทำหน้าที่ประจำของตนได้ดีด้วย มิฉะนั้นระบบงานของหน่วยงานจะมีปัญหา

 

การทำงานที่ชอบที่ใช่ที่ถนัดที่อยากทำ ทำแล้วสนุก มีความสุขและท้าทาย ย่อมได้ผลงานที่ดี

 

จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารต้องเรียนรู้จักคน ไม่ใช่แค่ความรู้ความสามารถ และอย่าใช้คนที่ถูกใจ ให้ใช้คนให้ถูกงาน ที่ทำให้งานสำเร็จ องค์กรเจริญก้าวหน้า มิฉะนั้น คนที่เป็นปัญหาคือผู้บริหารเอง

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 November 2017 07:53 Modified: 25 November 2017 12:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ