นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 852
ความเห็น: 0

อดให้ได้ดี

หากละเลย ไม่อดทน อดกลั้น อดออม ชีวิตจะขาดความมั่นคง และจะอดอยากแทน และอดอยากในสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ

 

 

คำว่า อด เป็นการไม่ได้สิ่งที่ต้อง สิ่งที่อยากได้ สิ่งที่จำเป็น จนเรียกว่า อดอยาก

 

การอดให้ได้ดี ประกอบด้วย อดทน อดกลั่น และอดออม

 

อดทนเป็นการพยายามทำสิ่งดีให้ได้ดี

อดทนเรียนเพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ ทำให้ตนมีคุณค่า

อดทนพยายามทำงานให้ได้ดี ย่อมทำให้เกิดความก้าวหน้า ความเจริญ

อดทนออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพตัวเอง ทำให้มีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี

คนไม่อดทนเรียน ไม่อดทนต่องานต่อความยากลำบาก ยากที่จะได้ดีมีความก้าวหน้า

ดังนั้น ทำได้ไม่พอ ต้องทำให้ด้วยความอดทน พยายามจึงให้ได้ดี

 

อดกลั้น เป็นการกลั้นตนเองไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี ไม่มัวโกรธเกลียดใคร ไมมัวโมโหอารมณ์เสียใส่ใคร

การอดกลั้นเป็นการควบคุมตนเอง ให้มีสติ มีอารมณ์ที่ดี ที่สำคัญเป็นการทำงานร่วมกับใคร ๆ ได้ดี ทำให้เป็นคนดูดี

การมีสติ มีอารมณ์ที่ดี ย่อมทำให้การทำงาน กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีของคนทำและคนรอบข้าง

หลายคนเสียหายเพราะอดกลั้นไม่ได้ ทำให้ทำอะไรที่เกินเลยไร้สติ

การอดกลั้น ยังรวมถึงการควบคุมความอยากให้อยู่ในความพอดี ทั้งการกิน การนอน การมัวหลงสนุก จนทำให้เสียสุขภาพ เสียงาน                             

อยากให้ได้ดี ต้องมีความอดกลั้น ฝึกฝนให้มีสติ ทำอะไรให้พอดี ไม่ทำเกิน ไม่หลงและตกอยู่ในอารมณ์ที่ทำให้เสียหาย

 

อดออมเป็นอีกสิ่งในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงของชีวิต

อดออมสุขภาพ คือการกิน การนอน การใช้กำลังให้พอดี

อดออมมิตรภาพคือการรักษาความเป็นมิตรให้ดี ให้อยู่นาน ให้เพิ่มพูน

ที่สำคัญคือการอดออมเงินตรา เพื่อให้สร้างทรัพย์สิน เก็บเงินเพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายในวันที่ทำงาน สร้างรายได้ไม่ได้ ทั้งความเจ็บป่วยและสูงอายุ จึงต้องรู้จักอดออมตั้งแต่วันที่ยังสามารถทำและสร้างรายได้ได้ดี

เหมือนสุขภาพ หากไม่ดูแลให้ดีจะไม่สามารถรักษาได้หากเกิดความเจ็บป่วยแล้ว รวมทั้งมิตรสหายที่ทำลายไปแล้วยากที่จะเรียกคืนได้

 

ทั้งอดทน อดกลั้น อดออม เป็นการทำชีวิตให้ได้ดี มีดี ที่ต้องรีบทำและทำทุกวันให้เป็นนิสัย ชีวิตจึงได้ดีมีความสุข

หากละเลย ไม่อดทน อดกลั้น อดออม ชีวิตจะขาดความมั่นคง และจะอดอยากแทน และอดอยากในสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ

 

การอดให้ได้ดี เป็นการควบคุมตนเอง ควบคุมจิตใจ ให้ทำสิ่งที่ดีแก่ตนเอง และไม่ทำในสิ่งที่เกิดผลไม่ดีแก่ตนเอง      

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2560 08:44 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2560 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ