นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 906
comment: 0

การนับถือตนเอง

การทำที่ไม่ซื่อสัตย์กับความคิด หน้าที่ของตนเองคือการไม่นับถือตัวเองที่ไม่ทำตามที่คิดที่พูดตามหน้าที่ ผลออกมาจึงไม่น่าเชือถือ

 

 

การทำให้ได้รับการยอมรับ ต้องทำให้มีดี ทำให้ได้ดี ทำตามที่คิดที่พูด  


 

การนับถือตัวเอง ต้องทำให้ตนเองน่าเชื่อถือด้วยการทำตนให้มีดี ด้วยการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถให้สามารถทำงานให้เกิดค่าแก่ตนเองและใคร ๆ เพราะหากมีดีและทำได้ดีก็ได้รับการยอมรับจากใคร ๆ มีคนให้ค่าให้ทำงานทำหน้าที่ต่าง ๆ 


การทำให้ตนมีดีต้องทำตามที่คิด ทำตามหน้าที่ให้เต็มที่ โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ที่ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ไม่หลอกตัวเอง ไม่โกงตัวเอง ผลได้ย่อมออกมาดี

หากยังไม่ดีก็ต้องพยายามทำเพิ่ม ทำให้มาก จนสามารถทำได้ดีมีเชื่อมั่นเชื่อถือได้

 

การทำที่ไม่ซื่อสัตย์กับความคิด หน้าที่ของตนเองคือการไม่นับถือตัวเองที่ไม่ทำตามที่คิดที่พูดตามหน้าที่ ผลออกมาจึงไม่น่าเชือถือ

 

เมื่อผลออกมาไม่ดีจึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือจากคนอื่น ไม่มีใครใช้งานจ้างงานให้ค่าแก่คนที่ทำไม่ได้ดีตามที่ต้องการ 

 

ดังนั้น การสร้างความนับถือให้ใคร ๆ ต้องนับถือตนเองก่อน ด้วยการทำตามที่คิดดี ทำตามหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อให้มีดี แล้วทำให้ดีให้ค่าแก่ใคร ๆ จึงได้ค่าได้รับการยอมรับนับถือจากใคร ๆ ที่ต้องซื่อสัตย์ต่อการทำหน้าที่ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

 

การไม่นับถือตนเอง จะไม่ได้รับการนับถือจากใคร ๆ ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตน ผลได้จึงไม่ซื่อสัตย์ ไม่ได้ตามที่คิดที่อยากได้ ไม่มีใครต้องการ  

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 November 2017 08:28 Modified: 13 November 2017 08:28 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 75.101.220.230
Message:  
Load Editor
   
Cancel or