นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 701
ความเห็น: 0

คำถามสู่ความสำเร็จ

ปัญหาคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ที่ขาดความรู้ ความสามารถ แต่ขาดการลงมือทำให้เต็มที่จริง ๆ

 

ทุกคนต้องการความสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไร และต้องทำอะไร อย่างไรจึงประสบความสำเร็จ

แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกัน คือมีดีและมีความสามารถของตน เพียงต้องรู้และต้องนำมาใช้ให้เกิดค่าเป็นประโยชน์ จึงประสบความสำเร็จ

 

ดังนั้นจึงต้องตั้งคำถามและต้องทำจึงนำสู่ความสำเร็จ

1. มีดีอะไร ทุกคนมีดีจึงต้องถามว่ามีอะไรดี ได้นำความดีนั้นมาใช้ประโยชน์ให้เกิดค่าแก่ใคร ได้ทำเต็มที่หรือยัง และจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ดีขึ้น ดีกว่าตลอดเวลา

2. หากยังหาไม่เจอ ต้องถามว่า อยากได้ดีอะไร เมื่อถามแล้วต้องสร้างต้องพัฒนาให้เต็มที่

 

การพัฒนาสิ่งดีที่อยากได้ ต้องเป็นความรู้ความสามารถ เมื่อรู้สิ่งที่อยากได้ อยากทำ อยากเป็น ต้องเริ่มจากการหาแหล่งความรู้ ผู้รู้ และวิธีการเรียนรู้

ทั้งแหล่งความรู้และผู้รู้คือที่ต้องไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งแหล่งความรู้คือที่ศึกษาความรู้ ผู้รู้คือต้นแบบว่าเขาทำให้สำเร็จได้อย่างไร

 

ที่สำคัญ เมื่อเริ่มเรียนรู้ต้องลงมือทำ เพราะการศึกษาที่ไม่ลงมือทำไม่สามารถสร้างความสามารถได้

 

การลงมือทำไม่ใช่แค่ให้ทำได้ แต่ต้องสร้างค่าทำประโยชน์ได้แก่ใคร ๆ ให้เป็นที่ต้องการ ที่ต้องรู้การทำให้เกิดค่าที่ไม่ใช่แค่ทำแต่ตนเอง ต้องทำให้เข้ากับคนอื่น ทำให้เข้ากับระบบ ทำให้ได้ดีกว่า

 

ที่สำคัญของการทำสู่ความสำเร็จ ได้พยายามทำอย่างเต็มที่ให้สุดฝีมือ สุดกำลังแล้วหรือยัง

 

เพราะปัญหาคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ที่ขาดความรู้ ความสามารถ แต่ขาดการลงมือทำให้เต็มที่จริง ๆ

 

การทำสู่ความสำเร็จต้องหาสิ่งดีของตนให้เจอ หรือต้องสร้างขึ้นมา ต้องทำต้องใช้อย่างเต็มที่ ต้องรู้วิธีสร้างค่าและทำให้เกิดค่าให้เต็มที่จริง ๆ จึงได้จริง 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 November 2017 09:53 Modified: 04 November 2017 09:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ