นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 737
ความเห็น: 0

Worker vs workforce

การทำงานยุคสร้างสรรค์ ยุคนวัตกรรม คือใช้ความแตกต่างความสามารถคนทำงานสู่เป้าหมาย ไม่ต้องเหมือนกันแต่ได้ผลดีกว่า ที่ทำให้สนุกและท้าทาย

 

ในสมัยก่อนที่คนมีการเรียนรู้น้อยทำให้ไม่มีความรู้ในการทำงาน จึงทำงานด้วยมอบหมายจากผู้รู้ จากเจ้าของงาน จากนายจ้างที่จ้างมา จึงเป็นคนทำงาน หรือ worker และบางคนที่ทำงานแล้วแสดงความสามารถเรียนรู้งานได้ดีจึงถูกมอบหมายงานเฉพาะตามความสามารถ 

 

สมัยนี้ คนทำงานส่วนใหญ่ผ่านการเรียนตามตำแหน่งสาขาอาชีพต่าง ๆ นอกจากทำงานได้จากความรู้ที่เรียนยังสามารถพัฒนางานที่ทำให้ดีขึ้น ดีกว่า ทันสมัย ที่เป็นการทำงานด้วยความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่ทำงานตามสั่ง จึงไม่เรียกว่าเป็นคนทำงาน แต่มีการใช้ความสามารถทำงานเป็นพลังทำงาน หรือ workforce  

 

การทำงานที่ใช้พลังทำงานให้ได้ดี มีพลังเพิ่มต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ นั่นคือต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร แล้วนำความสามารถตนมาสรรค์สร้างงานให้ดีมีค่าให้เต็มที่ และไม่ใช่แต่ตนเอง ต้องสานค่ากับคนอื่นเพื่อเพิ่มเติมพลังกันและกัน 

 

ารทำงานแบบใช้พลังทำงาน เป็นการทำสู่เป้าหมายด้วยวิธีที่แต่ละคนถนัดให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด เป็นการผสมผสานความสามารถของแต่ละคน การใช้เทคโนโลยี และระบบการทำงานเข้าด้วยกันให้ไปสู่เป้าหมาย มีระบบการติดตามความก้าวหน้าที่ให้ทีมงานรับรู้ รับลูก ส่งต่อ ส่งผ่านกันได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง และคอยช่วยเหลือกันเหมือนการเล่นกีฬาทีมเดียวกันแต่ทำหน้าที่และใช้ทักษะเสริมกัน 

 

การทำงานแบบพลังทำงานจึงต้องเรียนรู้จักกันมากกว่าแค่คนทำงาน สาขาที่เรียน ต้องรู้จักถึงทักษะความสามารถ ความเก่ง เพื่อให้สามารถดึงความสามารถมาใช้ได้ดีสูงสุด ที่ไม่ใด้ใช้แค่ความรู้ ความสามารถ แต่ต้องให้สติปัญญาทำงานด้วย 

 

นั่นคือการทำงานยุคสร้างสรรค์ ยุคนวัตกรรม คือใช้ความแตกต่างความสามารถคนทำงานสู่เป้าหมาย ไม่ต้องเหมือนกันแต่ได้ผลดีกว่า ที่ทำให้สนุกและท้าทายคนทำที่ไม่ต้องทำเหมือน ๆ กัน แต่ตรวจวัดที่ผลและความก้าวหน้าการทำงาน 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 November 2017 08:57 Modified: 01 November 2017 08:58 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.182.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ