นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1161
ความเห็น: 0

วิจัยพัฒนาตามรอยในหลวง ร๙

ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนา ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นหิ้ง ด้วยการเข้าให้ถึงปัญหาให้สามารถนำไปใช้พัฒนาได้ให้เป็นจริง

 

เป็นที่ทราบกันดีเวลา ในหลวง ร๙ ได้มีโครงการพัฒนาที่เป็นจริง ใช้ประโยชน์ได้จริงมากมาย

 

จากการพลิกฟื้นการทำไร่เลื่อนลอย การปลูกฝิ่นบนดอย ให้มาเป็นพืชสวนถาวร เป็นพื้นที่ปลูกผักไม้ผลเมืองหนาว การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการน้ำ การจัดการดินทั้งดินดาน ดินแห้งแล้ง ดินพรุ ให้สามารถใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกได้

รวมถึงงานที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์อย่างการทำฝนเทียม กังหันบำบัดน้ำเสียชัยพัฒนา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

โครงข่ายการคมนาคม การบำบัดน้ำเสีย การแก้ปัญหาน้ำท่วม

ตลอดจนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

 

โครงการพัฒนาเหล่านี้เห็นผล เป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ยังมีการนำไปใช้ในประเทศต่าง ๆ และยอมรับในองค์การสหประชาชาติ

 

ทุกโครงการได้ผ่านคิดค้น วิจัย พัฒนา ก่อนนำไปใช้จริง โดยเฉพาะการตั้งโจทย์จากสภาพจริง ที่ผ่านการทรงงานของพระองค์ที่เสด็จไปในที่ต่าง ๆ ที่เป็นการสืบค้นสภาพปัญหาจริง ก่อนนำมาหาความรู้ ทดลอง ทดสอบ นำไปแก้ไขใช้จริง

 

จะเห็นภาพการทรงงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ พระองค์ท่านจะมีภาพเอกสารชี้ให้เห็นสภาพจริง หรือการทรงงานในที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงถือแผนที่ติดไปด้วย นั่นคือการเข้าถึงสภาพปัญหาจริง

 

นั่นคือการทรงงานวิจัยพัฒนาของในหลวง ร๙ ที่ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา”

การเข้าใจ หมายถึง การรู้จริงในหลักทฤษฎีวิชาการที่ผ่านการค้นคว้า  

เข้าถึง หมายถึง การรู้สภาพปัญหาที่แท้จริง

เพื่อศึกษาหาทางแก้ การพัฒนาจึงเกิดผลได้จริง

 

จึงอยากให้นักวิจัยไทย ช่วยกันสานต่อตามรอยในหลวง ร๙ ด้วยการวิจัยจากสภาพจริง เพื่อช่วยกันพัฒนาพัฒนาต่อจากพระองค์ท่าน จะสามารถพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนา ไม่ใช่แค่ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นหิ้ง ด้วยการเข้าให้ถึงปัญหาให้สามารถนำไปใช้พัฒนาได้ให้เป็นจริง

 

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 October 2017 08:52 Modified: 28 October 2017 08:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ