นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1606
ความเห็น: 0

การเกษตรกับเศรษฐศาสตร์

การเกษตรในยุคที่เป็นการผลิตเป็นธุรกิจ ต้องรู้จักความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ และจังหวะเวลา เพราะผลิตได้มาก ไม่มีคุณภาพ และไม่ถูกจังเวลา ราคาจะถูกเพราะมีแต่คนแย่งกันขาย และไม่มีคนซื้อ

 

การเกษตรเป็นผลิตทางชีวภาพจากสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์ ที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งการผลิตพืช การผลิตสัตว์ โดยอาศัยพืชเป็นหลักในการแปลงธาตุอาหารพืชและน้ำโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง

 

ในอดีตการเกษตรทำเพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อบริโภคกันเอง ต่อมาจึงเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย

 

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการผลิต(supply) กับความต้องการ (demand) ที่ผลิตน้อยไปก็เพียงพอกับความต้องการ จะขาดแคลน ทำให้ราคาสูง

ผลิตมากไปเกินความต้องการใช้ ราคาจึงถูกลง โดยเฉพาะการแย่งกันขาย

 

การเกษตรในยุคที่เป็นการผลิตเป็นธุรกิจ ต้องรู้จักความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพ และจังหวะเวลา เพราะผลิตได้มาก ไม่มีคุณภาพ และไม่ถูกจังเวลา ราคาจะถูกเพราะมีแต่คนแย่งกันขาย และไม่มีคนซื้อ

 

ดังจะเห็นว่า ปีไหนที่ผลไม้ออกมามาก ทำให้ขายไม่ได้ราคา ดังนั้นจึงต้องรู้จัก demand, supply จึงสามารถจัดการผลิตได้ผลคุ้มค่า

 

การผลิตของคุณภาพดี มีลักษณะเฉพาะ เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล แบบนี้ราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการ แต่ผลิตได้ในพื้นที่และสภาพที่จำกัด

 

การผลิตให้ตรงความต้องการ ต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการคุณภาพแบบไหน เมื่อไร

ต้องรู้ว่ามีใครผลิตบ้าง เพราะถ้ามีผู้ผลิตมาก ๆ ก็ทำให้มีผลผลิตเกินความต้องการ

 

การเกษตรที่ทำให้ได้ผลดี ต้องมีทั้งศาสตร์คือใช้วิทยาศาสตร์ในการจัดการผลิต และมีทั้งศิลป์คือต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ ทั้งคุณภาพ จังหวะเวลา และปริมาณความต้องการ เพื่อให้รู้จะผลิตอะไรให้ตรงความต้องการ ไม่ใช่แค่ผลิตได้ ยกเว้นการผลิตเพื่อการบริโภคไว้กินเอง

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 ตุลาคม 2560 09:08 แก้ไข: 27 ตุลาคม 2560 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ