นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 778
ความเห็น: 0

ข้าราชการ พนักงานราชการ

คนที่ทำงานในหน่วยงานราชการ ก็ยังทำหน้าที่บริการประชาชนคนไทย และรับเงินเดือนค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐเหมือนเดิม ยังต้องทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญจากการทำหน้าที่ให้เต็มที่

 

ข้าราชการคือคนทำงานของพระราชา

งานของพระราชาคืองานของแผ่นดิน ที่ในหลวง ร๙ ได้ทรงงานให้เห็นว่ามีงานจำนวนมากที่ต้องให้คนมาช่วยทำ เพื่อดูแลทุกข์สุข การบริการประชาชน

 

เมื่อเป็นคนงานของพระราชา ต้องเป็นการช่วยงาน ต้องเสียสละ จึงมีค่าตอบแทนและเงินเดือนไม่สูงเมื่อเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน

แต่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ครอบครัว พ่อแม่ และลูก ค่าธรรมเนียมการศึกษาของลูก และบำเหน็จบำนาญ ที่เป็นการดูแลข้าราชการให้ทำงานได้เต็มที่เต็มกำลัง

 

แม้แต่การจัดการศึกษาในยุคแรก ๆ ก็เป็นการผลิตคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ารับราชการเป็นหลัก

 ต่อมาจึงเป็นการผลิตกำลังคนเพื่อทำงานทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ

และหน่วยงานราชการก็มีภาระงบประมาณในการดูแลสวัสดิการ และบำเหน็จบำนาญ จึงเปลี่ยนสถานะของราชการ เป็น พนักงานราชการ เป็นคนที่ราชการจ้างให้ทำงานและปรับอัตราเงินเดือนค่าตอบแทนให้สูงขึ้น ปรับลดสวัสดิการลง เพื่อให้ดูแลตนเองมากขึ้น

 

เมื่อสถานะจากคนทำงานของพระราชาที่ได้ทำงานให้พระราชา มาเป็นคนที่ถูกจ้างให้ทำงานราชการ ทำให้สำนึก ความภาคภูมิใจของการทำงานด้วยความเสียสละเพื่อพระราชาอาจลดลงจึงเป็นเสมือนคนทำงานให้บริษัท ห้างร้านเท่านั้น ไม่ใช่งานเพื่อแผ่นดินอย่างที่ในหลวงทรงงานด้วยความเสียสละ ไม่ใช่ค่าตอบแทน

 

คือการเปลี่ยนแปลงไปของข้าราชการ คนทำงานของพระราชา เป็น พนักงานราชการ  

 

อย่างไรก็ตาม คนที่ทำงานในหน่วยงานราชการ ก็ยังทำหน้าที่บริการประชาชนคนไทย และรับเงินเดือนค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐเหมือนเดิม

ยังต้องทำงานเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญจากการทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้ทุกอย่างของประเทศขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวหน้า ทันสมัย ก้าวทันประเทศอื่น ๆ ที่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนร่วมกัน

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 October 2017 09:01 Modified: 23 October 2017 09:01 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.208.66
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ