นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 800
ความเห็น: 0

กษัตริย์นักนวัตกรรม

คนไทยได้ช่วยกันสานต่อแนวทางการทรงงานของพระองค์ ให้เหมือนกับพระองค์ท่านยังทรงอยู่กับเราตลอดไป

 

ในยุคที่มนุษย์ต้องอาศัยต้องใช้ความสามารถในการต่อสู้กับธรรมชาติสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว รวมทั้งต้องการสิ่งที่ดีกว่า การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ความสามารถ

 

แต่พอมองย้อนกลับไปในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเห็นผลงานอันเป็นนวัตกรรมมากมาย ทั้งการทำฝนเทียม กังหันชัยพัฒนา การแกล้งดิน การจัดการดินทราย ดินพรุ ดินแห้งแล้ง ดินดาน การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการน้ำ การจัดทำโครงข่ายคมนาคม การศึกษาทางไกล การจัดการทรัพยากรการเกษตร ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีที่ทำสิ่งใหม่ ๆ อีกมากมาย ล้วนเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างและทำประโยชน์แก่ผู้คนทั้งคนไทยและคนประเทศอื่น ๆ ที่นำไปใช้

 

ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักคิด นักสร้างนวัตกรรมมานานตลอดระยะการทรงงานของพระองค์ที่ต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด

ที่สำคัญเป็นพิเศษคือพระองค์ทรงงานรอบด้านทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครอง

 

หากเราคนไทยได้ช่วยกันสานต่อแนวทางการทรงงานของพระองค์ ด้วยการพัฒนาความคิด ใช้ความสามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติ การกระทำสิ่งดีให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ให้เหมือนกับพระองค์ท่านยังทรงอยู่กับเราตลอดไป

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 คือกษัตริย์นักนวัตกรรม

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 October 2017 09:01 Modified: 19 October 2017 09:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ