นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 829
comment: 0

หลักการแปลความหมายจากข้อมูล

หลักการแปลความหมาย ต้องตั้งคำถามไว้ตอบว่า ได้ความรู้อะไรบ้างจากข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรตามเงื่อนไขอะไร ให้เป็นความหมายได้ค่าจริง

 

 

จากประสบการณ์การตรวจงานนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มักขาดความสามารถในการแปลความหมาย แต่มักทำแค่อ่านข้อมูลว่าอะไรสูงต่ำ แตกต่างทางสถิติเท่าไร หรือรวบรวมความรู้มาต่อกัน ทำให้ขาดความหมาย ขาดความเข้าใจ ขาดการวิเคราะห์ ขาดการสร้างความหมาย ขาดการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ ทำให้ไม่มีความสามารถสร้างค่าพัฒนางานได้ เพราะขาดหลักการแปลความ วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ 

 

หลักการแปลความหมาย คือเมื่อได้ข้อมูล ได้ความรู้จากการอ่านแล้ว สามารถประมวลเป็นความรู้อะไรบ้างจากข้อมูล และผลที่มาสนับสนุน เช่นจากความรู้ที่มาจากหลายการทดลองแล้วได้ผลเหมือนกัน หรือแตกต่างกันที่มาจากเหตุเงื่อนไขอะไร 

 

และจากความรู้ที่ประมวลได้สามารถใช้สร้างค่า ทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ในเงื่อนไขแบบใด  

 

จะเห็นว่า การแปลความหมายไม่ใช่การอ่านข้อมูลที่เป็นเพียงองค์ประกอบขั้นต้นของการนำมาเป็นหลักฐานการแปลความหมาย ที่บอกว่าได้ความรู้อะไร มีความหมายอะไร อย่างไร และสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์สร้างค่าอะไร ในสถานการณ์เงื่อนไขอะไร หากเป็นการแปลความหมายการวิจัยต้องตอบให้ได้ว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หรือยังตอบไม่ได้ อาจมาผิดทาง หรือ มีแนวทางให้ต้องศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 

หลักการแปลความหมาย ต้องตั้งคำถามไว้ตอบว่า ได้ความรู้อะไรบ้างจากข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรตามเงื่อนไขอะไร ให้เป็นความหมายได้ค่าจริง 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ตุลาคม 2560 08:25 แก้ไข: 05 ตุลาคม 2560 08:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.231.226.13
Message:  
Load Editor
   
Cancel or