นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 724
ความเห็น: 0

บัณฑิตคือผู้รู้คือค่าการศึกษา

บัณฑิตแค่มีความรู้สอบได้ หากทำงานไม่ได้ก็ไม่สามารถสร้างค่าได้จริง ไม่ทำสิ่งที่ดี ไม่รับผิดชอบสังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ ก็ไม่ใช้บัณฑิตที่สมบูรณ์

 

 

เสร็จสิ้นไปสำหรับพิธีพระราชปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2560

ซึ่งมีผู้ทำงานหนักมากมาย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย รวมถึงพ่อแม่พี่น้องญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและยินดีกับบัณฑิตทุกคน

 

บัณฑิตหมายถึงผู้รู้ ผู้ผ่านการเรียนรู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานจึงได้รับการรับรอง ได้รับใบปริญญา 

และกว่าจะเป็นบัณฑิตต้องผ่านการเรียนรู้ อดทน พยายาม ฝึกฝน มากมายทั้งแรงกาย เวลา ค่าใช้จ่าย

 

ทีนี้มาดูว่า บัณฑิตที่เป็นผู้รู้ต้องรู้อะไร ทำอะไร มีอะไร จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 

บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ สอบได้ ทั้งการสอบจบสำเร็จการศึกษา และสอบแข่งขันเข้าทำงาน ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในชีวิต

บัณฑิตมีความรู้ที่ต้องสามารถทำงานได้ดีที่สร้างค่าเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน ทำงานให้เกิดความเจริญ และเป็นประโยชน์แก่ใคร

บัณฑิตต้องรู้ทำสิ่งดี ไม่ทำสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีสร้างปัญหา เกิดโทษแก่ใคร ๆ

บัณฑิตต้องรู้รับผิดชอบในหน้าที่การงาน การเป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติตามหน้าที่ของพลเมืองดี


จะเห็นว่า บัณฑิตแค่มีความรู้สอบได้ หากทำงานไม่ได้ก็ไม่สามารถสร้างค่าได้จริง ไม่ทำสิ่งที่ดี ไม่รับผิดชอบสังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ ก็ไม่ใช่บัณฑิตที่สมบูรณ์

 

มหาบัณฑิตคือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่นอกจากเป็นผู้รู้ในความเป็นบัณฑิต ต้องรู้การพัฒนาสร้างค่าทำให้ใหญ่ขึ้น ทำให้ดีกว่าด้วยกระบวนการพัฒนางาน การทำวิจัยที่ต้องพิสูจน์ว่าทำได้ดีจริง ๆ

 

ดุษฎีบัณฑิตคือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ต้องรู้สร้างค่า รู้สร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้นำไปใช้เพิ่มค่าร่วมกัน ซึ่งไม่ได้สร้างค่า พัฒนาเฉพาะตน แต่ต้องสร้างให้ใคร ๆ นำไปใช้เพิ่มค่าได้ คือเพิ่มค่าให้มากกว่าที่ตนทำ เพราะต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเรียน จึงต้องสามารถสร้างค่าให้เพิ่มขึ้นได้ไปตลอดชีวิตที่ยังเรียกว่า ด๊อกเตอร์ หรือดุษฎีบัณฑิต 

 

เพราะบัณฑิตนอกเป็นผู้รู้ ต้องเป็นผู้สร้างค่าทำประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติตลอดไป ไม่ใช่แค่การจบการศึกษา จึงมีการลงทุนการศึกษาจากภาครัฐ ประชาชนที่ใช้ภาษีมาเป็นงบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติให้มาช่วยพัฒนาประเทศ

 

ผู้รู้ไม่ได้มีแค่ผู้สำเร็จการศึกษา ยังรวมถึงผู้เรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองที่สามารถสร้างค่าทำประโยชน์ซึ่งมีจำนวนมากและสามารถสร้างค่าทำคุณได้ดี

 

ขอให้บัณฑิตทุกท่านสร้างค่าความเจริญตามความรู้ที่เรียนและเรียนรู้ต่อไปให้สังคมไทย ประเทศชาติมีความเจริญด้วยการเป็นผู้รู้ รู้ทำ รู้ดี รู้ชั่ว รู้ทำดี เป็นผู้มีความเจริญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 October 2017 08:58 Modified: 04 October 2017 15:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.183.113
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ