นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 712
ความเห็น: 0

การสอนยุคใหม่ต้องสอนแก่นความรู้

การพัฒนาตนให้แต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือพัฒนาคนให้มีการศึกษา

 

 

ปัจจุบันความรู้มีมากมายจนเรียนกันไม่ทัน แต่ที่สำคัญคือเรียนแล้วไม่ได้ใช้ ใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูก จึงเป็นภาระการเรียนการสอน และภาระกับชีวิต

 

สมัยก่อนมีความรู้ให้เรียนไม่มาก จึงเรียนจากความจริง เรียนจากธรรมขาติ เรียนด้วยการใช้จริง ทำจริงจึงอยู่ได้ดี อาจมีปัญหาที่เรียนไม่ทันธรรมชาติขาดความรู้จริง

 

ปัจจุบันมีความรู้เรียนกัน ก็ยิ่งขาดความรู้จริงคือเรียนรู้แล้วใช้จริงไม่ได้

 

ในการใช้ชีวิตจริงต้องใช้ความรู้ที่ต้องใช้จริง ความรู้ที่เข้าใจหลักเนื้อหาแล้วนำไปศึกษาต่อยอดได้ และที่สำคัญการนำความรู้ไปจริง พัฒนาให้เกิดค่า เป็นประโยชน์ ไม่เกิดผลเสีย นั่นคือแก่นความรู้และกระบวนการเรียนรู้

 

การศึกษาให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน จึงต้องสอนแก่นความรู้เป็นเครื่องมือพื้นฐานให้นำศึกษาต่อได้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการหา การศึกษาทำความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์ให้เกิดค่าได้จริง

 

ผู้สอนจึงไม่แค่ผู้ถ่ายทอดความรู้ แต่ต้องศึกษาพัฒนาหาแก่นความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการนำไปใช้ศึกษา เช่น ภาษาที่ใช้สื่อสารเรียนรู้ได้ แก่นวิชาคือเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจในวิชาเพื่อใช้ศึกษาด้วยตนเอง  เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง วิเคราะห์ผลได้ ผลเสีย การสร้างค่า การใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง

 

คือการศึกษาที่ท้าทายผู้สอน นักการศึกษา อย่าตัดสินที่ความจำ แต่วัดที่กระบวนการและความสามารถในกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ และการพัฒนาตนให้แต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพออกมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน คือพัฒนาคนให้มีการศึกษาคือมีเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาติดตัวไปตลอดเวลา  

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 September 2017 09:22 Modified: 01 September 2017 09:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.224.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ