นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 260
ความเห็น: 0

กรองสาระกรองชีวิต

ต้องหมั่นกรอง ฝึกฝนเรียนรู้การกรอง และตั้งสติในการกรอง เพราะหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ แต่สามารถกรองให้ดีและใช้แต่สิ่งดี ๆ ได้

 

 

ของทุกอย่างวันนี้มีการปะปน ปนเปื้อนมากมาย จะนำมาใช้ได้ดีต้องมีการกรอง

 

อย่างน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต กว่าจะนำมาใช้ได้ต้องผ่านการกรอง  ในอดีตผ่านการกลั่นการกรองโดยธรรมชาติเพราะมีการปนเปื้อนน้อย รองน้ำฝนก็นำมาใช้ได้ ปัจจุบันรองน้ำฝนก็มีสิ่งปะปนเจือปนมามากจนใช้งานไม่ได้ ต้องนำไปกรองกันหลายครั้ง

 

ในความรู้ ในสังคมก็มีการปะปน สับสนมากมากมาย ทั้งจริง ไม่จริง ทั้งตั้งใจหลอก ทั้งอารมณ์ ทั้งความแตกแตกมากมาย

การมีชีวิตที่พอดีต้องมีการกลั่นกรองสาระ  เอาอารมณ์ออกทั้งของคนพูด คนฟัง กรองเอาแต่ความเป็นจริง กรองเอาสาระที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจึงเป็นสาระที่มีค่า

 

ตัวกรองที่สำคัญคืออารมณ์ความรู้ของตนเอง บางครั้งมีผิดพลาดก็ต้องฝึกฝนจดจำสิ่งดีไว้ใช้ สิ่งไม่ดีให้ระวังอย่าเชื่อ อย่านำมาใช้ และต้องใช้ให้ดี

 

การกรองต้องกรองทั้งขาเข้าและขาออก คือกรองเอาแต่สิ่งเป็นผลดี และเอาสิ่งไม่ดีออกอย่ามาใช้ อย่าให้แสดงออกไป คือการควบคุมสติตนเอง คุมได้ก็ได้แต่ของดีที่สะอาด กรองไม่ดีก็ทำให้ปนเปื้อนในอารมณ์ ในชีวิตทำให้ชีวิตไม่ดีมีปัญหา

 

จึงต้องหมั่นกรอง ฝึกฝนเรียนรู้การกรอง และตั้งสติในการกรอง เพราะหลีกเลี่ยงสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้ แต่สามารถกรองให้ดีและใช้แต่สิ่งดี ๆ ได้ เช่นเดียวกับการกรองน้ำจึงได้น้ำสะอาดใช้

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 August 2017 09:52 Modified: 25 August 2017 09:52 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ยาดม, Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊), and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.167.3.71
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ