นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1707
ความเห็น: 0

Continuous improvement

การทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องหาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เจอ และทำอย่างมีกลยุทธ์คือเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าเสมอและทันที

 

 

การทำอะไร ทำได้ ทำดี ยังไม่พอ ต้องให้มีพัฒนาคือทำให้ดีกว่าดีขึ้นต่อเนื่องกันไป มิฉะนั้นจะเป็นแบบเคยทำดี

 

 

ยิ่งวันนี้ การทำได้ ทำดี ยังไม่พอ เพราะทุกอย่างมีคนทำ พัฒนาให้ดีกว่า ดีขึ้นตลอดเวลา และรวดเร็ว

 

 

การทำให้ดีตามระบบประกันคุณภาพ ต้องมี PDCA คือวางแผน วางเป้า วางกระบวนการ กำหนดเวลาการทำ ลงมือทำ ตรวจติดตามผล ปรับแก้ต่อเนื่องหมุนเวียนกันไป

 

การวางแผน ไม่ใช่ทำแผนแล้ววางไว้ แต่ต้องมีกระบวนการทำอย่างไร ที่ไหนเมื่อไร และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากมีวิธีการที่ดีกว่าที่นำไปสู่เป้าหมาย จึงเรียนกว่ามีกลยุทธ์คือมีวิธีทำที่ดีกว่า

 

 

อย่างการเรียนให้ดี ต้องไม่ใช่ตั้งใจ ต้องหาวิธีที่ทำให้เรียนให้ได้ผล เกิดผลที่ดีจริง ๆ เช่น การศึกษาหาข้อมูล ความรู้ล่วงหน้า วางเวลาการเรียนให้ตัวเอง ที่สำคัญคือการลงมือทำตามนั้นจริง ๆ และทำสิ่งที่ดีกว่าถ้าพบใหม่

 

การทำงานให้มีการพัฒนา มีอนาคตที่ดี มีความก้าวหน้าก็ต้องมีการวางแผนว่าต้องทำอะไรเมื่อไร พัฒนาความรู้ พัฒนางาน การทำผลงาน การสร้างประสิทธิภาพงาน ระบบงาน จนให้รู้ให้ได้ว่าได้ทำอะไรดี มีดีอะไร  

 

การทำอะไรให้ได้ดี ต้องตรวจดูที่ผล ไม่ใช่ที่ตั้งใจไว้

 

 

การตรวจติดตามผล ต้องดูให้เห็นว่าได้ดี และไม่ดี

 

ปัญหามักเกิดจากมัวคิดติดว่าได้ทำดีเต็มที่แล้ว การตรวจที่ดีต้องดูให้รู้ว่า ดีเพราะอะไร อะไรทำให้ดี ไม่ดี ดีแล้วก็ต้องหาทางทำให้ดีขึ้นตามเป้าหมายคือการพัฒนาให้ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ดีต้องหาสาเหตุ หาทางแก้

 

 

จะเห็นว่า การตรวจติดตามผลเป็นส่วนสำคัญให้เกิดกระบวนการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ดีแล้วทำอย่างไรให้ดีดีต้องหาทางปรับแก้ ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น

 

 

จากนั้น ก็นำไปปรับทำแก้ไข ต่อเนื่องกันไปเป็นวงจรการพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา

 

 

การตรวจประเมินจึงไม่ใช่ติดที่ดี ไม่ดี แต่ต้องหาให้เจอว่า ทำอย่างไรจึงดีขึ้น อาจดูจากคนอื่น การทำแบบอื่น การใช้เทคโนโลยี การทำร่วมกับคนอื่นที่มีดี ดีกว่า

 

 

การทำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องหาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เจอ และทำอย่างมีกลยุทธ์คือเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าเสมอและทันที แม้ไม่ใช่แผน แต่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า เร็วกว่า

 

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 August 2017 09:21 Modified: 18 August 2017 09:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ