นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 193
ความเห็น: 0

Active knowledge, Active people

คนที่อยู่ได้ต้องตื่นตัว แค่ขยันอดทน ทำได้ ไม่พอ เพราะทำของเก่าล้าสมัยไม่ได้ ทำมากก็ขายไม่ได้ถ้าเป็นของแบบเก่า ๆ ของไม่ดีกว่า

 

 

 

วันนี้ทุกอย่างตื่นตัว เปลี่ยนไว พัฒนาเร็ว ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ของดีกว่ามีมาทุกวัน ใครตามไม่ทันถึงกับตกยุค ไปไม่รอด

 

ดังนั้น คนจึงต้องตื่นตัวเช่นกัน ต้องคิดใหม่ ทำใหม่ เรียนรู้ให้ทัน กระบวนการเรียนรู้การทำสิ่งใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ในยุคก่อนที่การผลิตเป็นไปตามธรรมชาติ ใครผลิตมากก็ได้มาก ใครขยันก็ได้มาก

 

ในยุคทุกอย่างตื่นตัว ทุกคนต้องแข่งขันทำสิ่งใหม่ ทำสิ่งที่ดีกว่า จึงมีของใหม่ออกมาตลอดเวลา นั่นคือคนที่อยู่ได้ต้องตื่นตัว แค่ขยันอดทน ทำได้ ไม่พอ เพราะทำของเก่าล้าสมัยไม่ได้ ทำมากก็ขายไม่ได้ถ้าเป็นของแบบเก่า ๆ  ของไม่ดีกว่า

 

การเรียนจึงต้องเรียนให้คิดเองเป็น พัฒนาเองได้ ไม่ใช่เรียนตาม ทำตามความรู้

 

ความจริงทุกคนมีความสามารถเฉพาะตนที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว เพียงต้องศึกษา พัฒนามาใช้งานเอง

 

น่าเสียดายที่สังคมไทยเป็นสังคมที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่บังคับให้ทำตาม รวมทั้งระบบการศึกษาให้เรียนจำ เรียนตาม ทำให้ทักษะความสามารถของปัจเจกบุคคลหายไป ไม่กล้าแสดงออก หรือแสดงออกในทางผิด ๆ เพราะผสมผสาน ฟังใครไม่เป็น

 

อย่าง active learning ก็สอนให้ทำกิจกรรมแบบทำตาม ไม่เปิดโอกาสให้คิดเอง ทำเอง จึงปิดกั้นการเป็นตัวเอง

 

ในโลกความจริง คนแข่งได้ต้องคิดเองได้ รู้ดีรู้ชั่ว รู้กติกามาตรฐาน รู้การอยู่ร่วมกัน รู้พอดี รู้พอเพียง รู้พัฒนา รู้ใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ประโยชน์แต่ตน ที่เห็นด้วยกับตน เท่านั้น เพราะความดี การอยู่ดีมีได้หลากหลายแบบ แต่ต้องไม่เบียดเบียนกัน

 

ดังนั้น เมื่อโลก active ความรู้ active คนต้อง active แต่ต้อง active ในทางที่ดี ที่ถูก ที่เป็นปรโยชน์แก่กันและกัน 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 August 2017 09:07 Modified: 16 August 2017 09:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.167.3.71
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ