นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1226
comment: 0

ประกันคุณภาพความเจริญ

การศึกษา การพัฒนาตามยุคสมัย ไม่ได้ประคุณภาพความเจริญของคน เพราะขาดการพัฒนาจิตสำนึกคน ที่ต้องสอนด้วยการแสดงของคนในสังคม ไม่ใช่สอน

 

หลักการประกันคุณภาพ คือ ทำตามที่พูด พูดตามที่ทำ คือพูดกับทำและทำกับพูดต้องตรงกัน 

ซึ่งคือความเจริญ ที่ทำให้เชื่อถือเชื่อใจได้

 

ทุกวันนี้ คนในโลกได้รับการศึกษามากขึ้น ซึ่งน่าจะเจริญขึ้นเพราะมีการศึกษา

แต่ความเป็นจริง คนกลับเชื่อถือไม่ได้มากขึ้น การไม่ทำตามที่ตกลงกัน การไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบปฏิบัติ การฝ่าฝืนกฎจารจรมีให้เห็นมากขึ้น

 

ต่างจากคนสมัยก่อนที่ได้รับการศึกษาน้อย แต่รักษาคำพูดโดยไม่ต้องมีหนังสือข้อตกลงทำสัญญา รู้จักเกรงกลัวบาป ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยกันดูแลกันและกัน

 

แสดงว่า การศึกษา การพัฒนาตามยุคสมัย ไม่ได้ประคุณภาพความเจริญของคน เพราะขาดการพัฒนาจิตสำนึกคน ที่ต้องสอนด้วยการแสดงของคนในสังคม ไม่ใช่สอนการในชั้นเรียน หนังสือตำรา การพัฒนาจึงไม่เกิดผล  

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 สิงหาคม 2560 09:10 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.237.183.249
Message:  
Load Editor
   
Cancel or