นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 715
comment: 0

Active learning ผู้เรียนต้อง active

active learning คือการพัฒนาตนเองด้วยตัวเอง จึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

 

 

Active learning ความหมายก็บอกแล้วผู้ที่มีบทบาทสำคัญ คือผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอน คือผู้เรียนต้องกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน หาความรู้ โดยผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะสนับสนุน

 

การเป็นผู้ตื่นตัวในการเรียน ต้องรู้ตัวว่าต้องการเรียนอะไร ให้ได้อะไร ดังนั้นต้องรู้ตัวตนของตัวเองก่อนว่า อยากได้ความรู้อะไรบ้างเพื่อใช้ทำอะไร

 

การตื่นตัวอีกอย่างคืออยากรู้ อยากเห็น อยากได้เร็ว คือไม่ต้องรอใครมาสอน สมัยนี้สามารถค้นคว้าหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ด้วยตนเองจะทำให้เพิ่มความสามารถของตนเอง ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะที่ใครมาสอน และเมื่อยังไม่เข้าใจ สงสัยก็ไปสอบถามผู้สอนและผู้รู้ได้

 

ใครที่ศึกษาประวัติคนเก่ง และมหาเศรษฐีทั้งหลาย ล้วนใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ความรู้ที่สอนที่เรียนมาจากไหน  แต่สอนตัวเองให้ทำ ให้หา ให้เรียนรู้เพิ่ม คือค่าและบทบาทของ active learning

 

ดังนั้น  ใครที่อยากได้ดี สนุกกับการเรียนรู้ สนุกกับชีวิต ต้องทำตนให้เป็น active learning ที่อยากรู้ อยากเห็น อยากทำให้ได้ ที่ทำให้ตื่นตัว กระตือรือร้นตลอดเวลา

 

active learning คือการพัฒนาตนเองด้วยตัวเอง จึงมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

 

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 August 2017 09:18 Modified: 06 August 2017 09:18 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.168.209
Message:  
Load Editor
   
Cancel or