นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 943
ความเห็น: 0

ต้องเรียนให้รู้ ไม่ใช่มีความรู้

การเรียนรู้ การศึกษาจึงไม่ใช่แค่เรียนให้มีความรู้ ซึ่งไม่เกิดค่าเป็นประโยชน์แก่ใคร แต่ต้องเรียนให้รู้ เรียนให้ทำได้ เรียนให้สร้างค่าได้ เรียนให้ทำเป็นจริง

 

รู้ ต่างจากความรู้

รู้คือการใช้ความรู้ทำคุณสร้างค่า

ส่วนความรู้คือความจริง ประสบการณ์ กระบวนการ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในที่ต่าง ๆ เช่น ในหนังสือ ในสื่อ ในตัวคน ในสถานที่ ในธรรมชาติ

 

การมีความรู้แต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์  ไม่มีค่า

 

รู้นอกจากมีความรู้ ยังรู้ทำงาน รู้หน้าที่ จึงเกิดงาน เกิดค่า ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาหน้าที่ รู้การหาความรู้ รู้การใช้ความรู้ในการทำงาน ทำหน้าที่ ซึ่งต้องผ่านเรียนรู้ฝึกฝน ลงมือทำให้สามารถทำได้ดี มีความแม่นยำทำได้เหมือนกันทุกครั้ง  เช่นความรู้เรื่องทำอาหารต้องทำให้มีรสชาติ ความอร่อยเหมือนกันทุกครั้ง และยังต้องรู้มาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ไม่ให้เกิดผลเสียจึงมีค่า

 

รู้แก้ปัญหา เพราะงานทุกงาน ทุกหน้าที่ย่อมต้องเกิดปัญหา  จึงต้องมีทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเรียนรู้ได้จากการหาความรู้ เรียนรู้จากข้อผิดพลาดทั้งของตนเองและคนอื่น

 

รู้พัฒนา นอกจากการทำงานทำหน้าที่ได้ดีแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง มีความก้าวหน้า จึงต้องรู้ทำให้ดีขึ้น ดีกว่า สะดวกกว่า เร็วกว่า รู้จักใช้เทคโนโลยี เครื่องมือต่าง ๆ เข้าช่วย

 

รู้สร้างค่า การทำงานการทำหน้าที่ต้องรู้จักการสร้างค่า คือใช้ความรู้ให้เกิดค่าแก่ใคร ๆ บางคนมีความรู้ มีความสามารถแต่ไม่สร้างค่าให้ใคร ก็ทำให้ตนไม่มีค่า ความรู้ที่มีก็หมดค่าที่ไม่ถูกใช้ค่าให้เป็นประโยชน์แก่ใคร

 

สุดท้าย ต้องรู้ดี รู้ชั่ว คือรู้ใช้ความรู้ให้เกิดคุณ เป็นประโยชน์ ไม่สร้างปัญหาแก่ใคร ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งหมดคือค่าของความรู้ ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่ต้องรู้ใช้ให้เกิดคุณ เกิดค่า

 

ดังนั้น การเรียนรู้ การศึกษาจึงไม่ใช่แค่เรียนให้มีความรู้ ซึ่งไม่เกิดค่าเป็นประโยชน์แก่ใคร แต่ต้องเรียนให้รู้ เรียนให้ทำได้ เรียนให้สร้างค่าได้ เรียนให้ทำเป็นจริง

 

จึงเป็นหน้าที่ของนักการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารการศึกษาที่ต้องพัฒนาคนให้รู้ ไม่ใช่แค่มีความรู้ แต่ใช้ทำงานไม่ได้

 

น่าเสียดายที่การจัดการศึกษา ยังทำแค่ให้มีความรู้

 

การสอนให้รู้ ต้องสอนกระบวนหาความรู้และใช้ความรู้ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา ต้องเรียนด้วยการลงมือทำงานจริง จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ใช้แค่ให้จำให้ทำตาม จึงไม่สามารถใช้ทำงาน สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างค่าได้  

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 สิงหาคม 2560 09:11 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2560 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ