นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 734
ความเห็น: 0

คิดให้ออก

การคิดให้ออกต้องเติมความรู้ ฝึกการคิด ไม่ใช่มัวคิดแบบเดิม ๆ

 

บ่อยครั้งในบางคนที่คิดอะไร ทำอะไรก็ติดคิดไม่ออก ติดปัญหาเดิม ทำแบบเดิม ๆ  

 

การคิดไม่ออกเพราะมัวแต่คิดแบบเดิม ในความรู้ความสามารถประสบการณ์เดิมจึงติดคิดไม่ออก 

 

การจะคิดให้ออก หรือคนที่มีประสบการณ์การคิด ต้องมีความรู้มาก มีประสบการณ์ที่หลากหลาย พบเห็นอะไรมามากจึงมีทางออกให้เลือกมาก และต้องฝึกรับความคิด รู้จักพิจารณา และการปรับใช้ 

แสดงว่า การคิดไม่ออกเพราะขาดความรู้ใหม่ ๆ ขาดประสบการณ์ ขาดการศึกษาสังเกต ขาดการปรับใช้ 

 

ดังนั้น เมื่อคิดไม่ออก อย่ามัวแต่คิด เพราะคิดไปก็ติดปัญหาเดิม ๆ คิดแบบเดิม จึงได้ผลแบบเดิม 

 

เมื่อไรที่คิดไม่ออก ให้ศึกษาหาความรู้เพิ่ม ปัจจุบันหาได้ง่าย มีหลากหลายช่องทาง นั่นคือการเติมความรู้ใหม่เข้าไป ให้มีความรู้ มีทางเลือกมากขึ้น 

อีกทางคือการศึกษาจากคนอื่น ทั้งการสังเกต ศึกษาการทำ การพูดคุยขอคำปรึกษา หรือการเรียนหากมีการสอน การอบรม 

 

ที่สำคัญเมื่อเรียนรู้ สังเกต ศึกษา ต้องฝึกคิด ฝึกใช้ ให้เกิดผลที่ดี ดีกว่า และไม่ใช่แค่นำมาใช้ ต้องสามารถใช้ให้ได้ผลดี มีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ปรับแก้ คือกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนา เพิ่มทักษะการคิด การทำ  

 

สุดท้ายทำให้เกิดทักษะการคิด การทำ การใช้งาน การพัฒนางาน การสร้างค่างาน ซึ่งเป็นคำถามกลับว่า การคิดการทำเกิดการสร้างค่า เพิ่มค่า ดีกว่าเดิม ปรับปรุง พัฒนาเป็นวงจรต่อเนื่องกันไป 

เพราะฉะนั้น การคิดให้ออกต้องเติมความรู้ ฝึกการคิด ไม่ใช่มัวคิดแบบเดิม ๆ 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 July 2017 08:54 Modified: 24 July 2017 08:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ