นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 884
ความเห็น: 0

การอ่านให้จำได้ดี 2

อ่านหนังสือเพื่อให้ได้สาระ ประโยชน์ตามนั้น และถามตัวเองว่าได้หรือยัง ที่ทำให้เกิดผล ทำให้เข้าใจ ทำให้จำได้ง่ายได้ดี

 

 

ขั้นต่อไปเป็นการอ่านให้ได้สาระเชิงลึก อ่านให้เข้าใจในเนื้อหา 

 

เมื่อรู้จักกรอบ องค์ประกอบและจุดเน้นของหนังสือแล้ว จึงอ่านหนังสือเพื่อให้ได้สาระ ประโยชน์ตามนั้น และถามตัวเองว่าได้หรือยัง ที่ทำให้เกิดผล ทำให้เข้าใจ ทำให้จำได้ง่ายได้ดีขึ้น และทำเครื่องหมายหรือจดสาระหลักที่สำคัญไว้ใช้ทบทวนท่องจำ 

 

การอ่านให้เข้าใจได้ง่ายด้วยการศึกษารูปตารางประกอบที่ทำให้เข้าใจสาระเนื้อได้ขึ้นง่าย ที่นำไปสู่การจำได้ดีขึ้น 

 

จะเห็นว่า องค์ประกอบของเล่มหนังสือมีประโยชน์ต่อการอ่านมาก ที่หลายคนอาจไม่เคยอ่าน ไม่สนใจ ไปอ่านแต่เนื้อหา จึงทำให้สับสนเหมือนการเล่นกีฬาแบบไม่มีแผน 

 

ขั้นตอนสุดท้ายในการจำให้ได้ดี คือการตรวจความเข้าใจในเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ได้รวบรวมทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งเป็นการทบทวนความจำเบื้องต้นนั่นเอง 

 

หลักการอ่านหนังสือให้จำได้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ด้วย ซึ่งการทำความรู้จักรายวิชาจะอยู่ที่ชั่วโมงของการเข้าชั้นเรียนที่ผู้สอนอธิบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่มักเป็นคำถาม เป็นข้อสอบ  

และเนื้อหาสาระอยู่ในคำอธิบายรายวิชา ทั้งแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม หากเรียนไม่เข้าใจ ตามไม่ทันก็ใช้หาอ่านเพิ่มได้ ที่สำคัญคือแหล่งความรู้ที่ไว้ใช้ทำงาน ค้นคว้าต่อไปได้ตลอดชีวิต  

 

การอ่านการเรียนให้เข้าใจทำให้จำได้ดี ได้ผลดี ต้องมีเป้าหมาย มีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้ดี จึงเป็นการพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถได้จริง 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 July 2017 08:29 Modified: 20 July 2017 08:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ