นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 789
ความเห็น: 0

ชีวิตต้องคิดให้ยาว

การใช้ชีวิตอย่าคิดแค่วันนี้ ต้องคิดให้ยาวถึงผลการทำทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องอดทนพยายามทำวันนี้ให้ดีและให้มีอนาคตที่ดี

 

การคิดให้ยาวหมายถึงการคิดถึงผลการกระทำ การคิดถึงอนาคตว่าเป็นอย่างไร  

 

การใช้ชีวิตคือการกิน การอยู่ การกระทำ การเรียน การทำงาน ความประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิต 

 

การกิน การอยู่ การอยู่การกระทำ ต้องคิดถึงสุขภาพ กำลังความแข็งแรง สุขภาพ ว่าการกิน นอน การกระทำต่าง ๆ ทุกวันมีผลต่อชีวิต รูปร่าง หน้าตา สมรรถนะทางกาย ใจ สติปัญญาเป็นอย่างไรในอนาคต เพราะสุขภาพ รูปทรง เป็นพื้นฐานของการทำต่าง ๆ ในชีวิตจึงต้องคิดให้ดี คิดให้ยาวไปตลอดชีวิต 

 

การเรียนเป็นพื้นฐานการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างค่าตนในอนาคต ต้องดูให้ดีว่า การเรียนต่าง ๆ นั้นส่งผลให้มีความรู้ความสามารถที่ดีมีมาตรฐานในการทำงาน การประกอบอาชีพ การสร้างโอกาสที่ดีไปตลอดชีวิตต้องเรียนอย่างไร ที่สำคัญต้องเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพราะความรู้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงต้องทำให้สามารถเรียนรู้เองไดตลอดเวลา 

 

การทำงานการทำหน้าที่ นอกจากการทำให้ได้ดี มีมาตรฐาน ยังต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาแต่ได้ ไม่เอาเปรียบใคร รวมทั้งต้องมีการพัฒนาฝึกฝนให้ดีขึ้น ทันสมัยให้ดีกว่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงมีการทำงาน ทำอาชีพ และมีอนาคตที่ดี 

 

การใช้ชีวิตอย่าคิดแค่วันนี้ ต้องคิดให้ยาวถึงผลการทำทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงต้องอดทนพยายามทำวันนี้ให้ดีและให้มีอนาคตที่ดี 

 

การมีกายใจที่สุขภาพดี มีความสามารถดี ทำงานทำหน้าที่ได้ดี มีการพัฒนาได้เท่าทัน มีพฤติกรรมการปฏิบัติที่มีการยอมรับเชื่อถือ จึงทำให้มีชีวิตที่ดีตลอดไป

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 June 2017 08:29 Modified: 27 June 2017 08:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.9.19
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ