นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 858
ความเห็น: 0

ฟัง คิด ถาม เขียน การเรียนให้พัฒนาตน

คนที่เรียนไม่ได้ผลดี เพราะใช้กระบวนการเรียนไม่ครบขั้นตอน จึงยากในการจำ การใช้ให้เกิดค่า เพราะไม่เข้าใจจริงจึงใช้งานยาก

 

ในยุคที่ยังมีสื่อความรู้ให้เรียนรู้ไม่มาก การเรียนรู้ นอกจากเรียนรู้ด้วยตนเอง คือการเรียนด้วยการบอกเล่า การสอนจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย สุ จิ ปุ ลิ หรือ ฟัง คิด ถาม เขียน ที่เป็นกระบวนการที่เรียกว่า หัวใจนักปราชญ์ หรือการสร้างบัณฑิต หรือการเรียนของผู้รู้ 

 

ในสมัยนี้มีความรู้ มีสื่อการเรียนรู้มากมาย การอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญพร้อมความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางของโลก ที่ใครทักษะการใช้ได้ดีย่อมมีความได้เปรียบในการศึกษาหาความรู้ รวมถึงการทำงาน 

 

การเรียนให้รู้จริง นำไปใช้งานสร้างค่าสร้างประโยชน์ได้จริง ต้องทำให้ครบสี่ขั้นตอน คือ ฟังหรืออ่าน คิด ถาม และเขียน  

คือฟังหรืออ่านแล้วต้องมาทำความเข้าใจว่าคืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีค่าสร้างประโยชน์อะไรแก่ใคร  

และเมื่อคิดแล้วไม่เข้าใจก็สอบถามให้เข้าใจ หรืออาจถามตอบด้วยตนเองว่าใช้ได้จริง ใช้อย่างไร ด้วยการลองใช้ ลงมือทำเพื่อให้ได้คำตอบจริง 

แล้วสุดท้ายจึงนำมาจดบันทึกไว้ใช้งาน ไว้กันลืม  

 

ดังนั้น การเรียนด้วยการฟังแล้วจดจำ จึงข้ามขั้นตอนการใช้งาน การสร้างค่าที่สำคัญ นอกจากไม่เข้าใจจริง จึงใช้งานไม่เกิดค่าจริง อาจทำตามได้ แต่คิดใช้ประโยชน์ได้จำกัด เพราะขาดการทำความเข้าใจและการพิสูจน์การใช้จริง 

 

การศึกษาเรียนรู้ให้เกิดผลดี ทำได้ประโยชน์จริง ต้องทำให้ครบถ้วนตามหัวใจนักปราชญ์ คือฟังให้เข้าใจ สอบถามให้รู้จริง จึงค่อยจดบันทึก 

 

คนที่เรียนไม่ได้ผลดี เพราะใช้กระบวนการเรียนไม่ครบขั้นตอน จึงยากในการจำ การใช้ให้เกิดค่า เพราะไม่เข้าใจจริงจึงใช้งานยาก  

 

อยากได้ดีต้องทำให้ครบขั้นตอน นอกจากใช้ได้ดี ยังสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 มิถุนายน 2560 08:05 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2560 08:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ