นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 738
comment: 0

ผู้นำต้องประกันคุณภาพ

การแสดงข้อมูล การสนับสนุนให้รางวัลเป็นทั้งธรรมาภิบาล และการแสดงความก้าวหน้า จุดต้องพัฒนาหากมีข้อบกพร่อง และนำไปสร้างค่าในจุดแข็งในงานที่สำเร็จ

 

 

หลักการประกันคุณภาพ คือพูดอย่างที่ทำและทำอย่างที่พูด 

 

ในการทำงาน การนำองค์กร ผู้นำจึงต้องบอกสื่อสารว่าต้องการนำองค์กรไปทิศทางใด เพื่ออะไร และเพราะอะไรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ความเจริญในอนาคต เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและพร้อมเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ที่สำคัญกว่า เมื่อพูด เมื่อบอก เมื่อสื่อสารแล้ว ต้องทำตามที่พูด ที่บอก ที่สื่อสาร ทั้งการทำของตนเอง การสนับสนุน การให้รางวัล ด้วยหลักฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ รับรู้ 

 

ารทำอย่างที่พูด เป็นการประกันคุณภาพของการนำ 

การแสดงข้อมูล การสนับสนุนให้รางวัลเป็นทั้งธรรมาภิบาล และการแสดงความก้าวหน้า จุดต้องพัฒนาหากมีข้อบกพร่อง และนำไปสร้างค่าในจุดแข็งในงานที่สำเร็จ 

 

การนำอย่างมีระบบประกันคุณภาพ เป็นการทำให้ทุกคนเห็น รับทราบข้อมูล ผลสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็งร่วมกัน เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำตามทิศทางของความสำเร็จร่วมกันจากจุดแข็งความสามารถของแต่ละคนในยุคที่แต่ละคนมีความรู้ความสามารถ  

 

ที่สำคัญคือผู้นำต้องนำด้วยการทำตามระบบประกันคุณภาพ พูดตามที่ทำ ทำตามที่พูด และใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการปรับปรุงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 June 2017 10:20 Modified: 09 June 2017 10:20 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.75.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or