นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1021
ความเห็น: 0

ผู้นำต้องประกันคุณภาพ

การแสดงข้อมูล การสนับสนุนให้รางวัลเป็นทั้งธรรมาภิบาล และการแสดงความก้าวหน้า จุดต้องพัฒนาหากมีข้อบกพร่อง และนำไปสร้างค่าในจุดแข็งในงานที่สำเร็จ

 

 

หลักการประกันคุณภาพ คือพูดอย่างที่ทำและทำอย่างที่พูด 

 

ในการทำงาน การนำองค์กร ผู้นำจึงต้องบอกสื่อสารว่าต้องการนำองค์กรไปทิศทางใด เพื่ออะไร และเพราะอะไรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ความเจริญในอนาคต เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและพร้อมเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ที่สำคัญกว่า เมื่อพูด เมื่อบอก เมื่อสื่อสารแล้ว ต้องทำตามที่พูด ที่บอก ที่สื่อสาร ทั้งการทำของตนเอง การสนับสนุน การให้รางวัล ด้วยหลักฐานข้อมูลที่เป็นจริงด้วยการทำข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ รับรู้ 

 

ารทำอย่างที่พูด เป็นการประกันคุณภาพของการนำ 

การแสดงข้อมูล การสนับสนุนให้รางวัลเป็นทั้งธรรมาภิบาล และการแสดงความก้าวหน้า จุดต้องพัฒนาหากมีข้อบกพร่อง และนำไปสร้างค่าในจุดแข็งในงานที่สำเร็จ 

 

การนำอย่างมีระบบประกันคุณภาพ เป็นการทำให้ทุกคนเห็น รับทราบข้อมูล ผลสำเร็จ จุดอ่อน จุดแข็งร่วมกัน เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำตามทิศทางของความสำเร็จร่วมกันจากจุดแข็งความสามารถของแต่ละคนในยุคที่แต่ละคนมีความรู้ความสามารถ  

 

ที่สำคัญคือผู้นำต้องนำด้วยการทำตามระบบประกันคุณภาพ พูดตามที่ทำ ทำตามที่พูด และใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการปรับปรุงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มิถุนายน 2560 10:20 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2560 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.22.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ