นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 303
ความเห็น: 0

บริหารเวลาให้เป็นจึงเห็นค่า

การไม่จัดการบริหารเวลา เวลาจึงไม่เกิดค่าเพราะถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าแก่ตนเอง เวลาจึงหมดไปโดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า

 

คนจำนวนมากจะทำอะไร มักติดว่าไม่มีเวลา และที่สำคัญกว่าคือผลงาน ผลได้ก็ไม่คอยมี ไม่ค่อยได้ ที่ดูเหมือนยุ่งตลอดเวลา แต่งานออกมาไม่ดี 

 

หลายคนมาทำงานก็ออกไปทานอาหารเช้า ติดพูดคุย กว่าจะได้ทำงานก็สาย ขยับไปอีกหน่อยก็ออกไปทานอาหารกลางวัน กลับเข้าทำงานก็บ่ายมาก ต้องเข้าห้องน้ำชำระล้างแต่งองค์ทรงเครื่อง กว่าจะลงมือทำงานก็ใกล้เวลาเลิกงาน  

เลิกงานก็ทำธุระโน่นนี่ ติดแชท ติดสังคมออนไลน์ กว่าจะนอนก็ดึก ตื่นสายมาทำงานแทบไม่ทัน  

 

จากที่ยกมานั้น พบว่ามีเวลาทำงานจริงน้อยมากในแต่ละวัน จึงได้งานน้อยด้อยคุณภาพ 

ปัญหาคือการทำตนเคยชินเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่ดูยุ่งทั้งวัน แต่ไม่ได้ทำงาน 

 

อยากให้ปัญหาหมดไป อยากทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้งานดี มีเป้าหมาย ก็ต้องตั้งเป้าหมายจัดการบริหารเวลา  

เริ่มจากดูเวลาทำจริง งานที่ต้องทำประจำ ดูว่าเวลาทำต้องใช้ทำงาน ไม่เบียดบังไปทำอย่างอื่น ลดและงดการใช้เวลาที่ไมเกิดค่างานทั้งในและนอกเวลางาน จัดการบริหารตนเองในการใช้เวลาให้พอดีกับงานและการใช้ชีวิตที่ดี ไม่นอนดึกจนตื่นไม่ทัน ที่สำคัญคือทำให้สุขภาพไม่พร้อม 

จัดระบบ ตารางเวลาทำงานจริง จัดเวลาให้กับการพัฒนาตน หาความรู้ พัฒนางาน จัดแผนการทำงานการใช้เวลาในแต่ละสัปดาห์ แต่ละวัน 

ที่สำคัญคือการทำตามตารางเวลาที่จัด และติดตามผลการใช้เวลาเป็นระยะ ๆ ตามเป้าหมายการทำงาน การพัฒนาตน พัฒนางาน การใช้ชีวิตที่พอดี 

 

ทั้งหลายต้องทำด้วยจริงใจและตั้งใจ เพราะที่เป็นปัญหาคือไม่จริงใจกับตนเองจึงไม่ได้ผล 

 

การบริหารเวลาให้ได้ผลที่ดี ต้องทำ ฝึกฝนตั้งแต่การเรียนเพื่อการทำหน้าที่ให้เกิดผลตามเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลตามมาไปตลอดชีวิต 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีวันสายหากตั้งใจจะเริ่มบริหารเวลาให้เกิดผลที่มีค่าต่อตนเอง เพราะทำได้เร็ว ทำได้ดี ผลดีก็เกิดกับคนทำเมื่อนั้น ทำแล้วจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลาเพราะได้จัดเวลาให้ตามความเหมาะสมตามความสำคัญที่ให้  

 

การไม่จัดการบริหารเวลา เวลาจึงไม่เกิดค่าเพราะถูกใช้ไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าแก่ตนเอง เวลาจึงหมดไปโดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

 

การบริหารเวลา จึงเป็นการทำงานอย่างฉลาดด้วยการใช้เวลาให้เกิดค่าให้ได้ทั้งงานที่ดี มีการพัฒนา และมีชีวิตที่ดีพอและพอดี 

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 19 May 2017 07:46 Modified: 19 May 2017 07:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.122.70
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ