นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1313
ความเห็น: 0

สร้างโอกาสต้องพร้อมกว่า สร้างค่าได้มากกว่า

การสร้างโอกาสสร้างค่าตนของนักเรียนนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้เป็นคนที่มีโอกาส ที่คนที่สามารถแสดงให้เป็นที่รู้จักก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้น ที่ต้องเริ่มจากความสามารถในการจัดการเวลา จัดการตนเอง ให้สามารถพัฒนาสร้างคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีโอกาส

 

 

โอกาสมีอยู่ตลอดเวลา แต่อาจมีจำนวนจำกัด เช่น ตำแหน่งงานดี ๆ ค่าจ้างสูง ๆ การทำอาชีพดี ๆ 

 

คนที่มีโอกาสคือคนที่มีความพร้อมในการสอบคัดเลือกที่ต้องมีทั้งความรู้ที่ดี มีทักษะการนำเสนอที่ดี มีความพร้อมด้านการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีบุคลิกภาพการแสดงออกที่ดี จึงมีโอกาสถูกคัดเลือก  

 

ดังนั้น ผู้ต้องการโอกาสเหล่านี้ ต้องพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้ให้พร้อมให้ดี และต้องดีกว่าคนอื่น 

 

คนที่ติดข้ออ้าง ข้อแม้ในการพัฒนาก็เป็นการปิดโอกาสตนเอง จึงต้องพัฒนาให้เต็มที่ รวมถึงความคิดที่เป็นประโยชน์แก่สังคม แก่ส่วนรวม การร่วมมือกับคนอื่น ที่เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือก 

 

หลังจากถูกคัดเลือกแล้ว คนที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าต้องมีความสามารถในการสร้างค่า เพราะองค์กรอยู่ได้ด้วยคุณค่านี้  

นั่นคือความสามารถในการคิด พัฒนา ลงมือทำให้เกิดค่าจริงที่ต้องทำได้ดีกว่าเก่า เพิ่มค่าสร้างค่าได้มากกว่าเดิม  

และนอกจากความสามารถตน ยังต้องสามารถสร้างค่าร่วมกับคนอื่นคือการทำงานกับคนอื่นได้ดี 

 

ใครที่อยากมีโอกาสที่ดี มีโอกาสเจริญก้าวหน้าต้องสร้างต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ 

และคุณสมบัติการสร้างค่ายังเป็นโอกาสการสร้างค่าด้วยตนเอง เป็นผู้ประกอบการเอง ที่ต้องสามารถสร้างค่าได้ดีกว่าของที่มี แบบที่เรียกว่า start up 

 

นี่คือแนวทางการสร้างโอกาสสร้างค่าตนของนักเรียนนักศึกษา เตรียมความพร้อมให้เป็นคนที่มีโอกาส ที่คนที่สามารถแสดงให้เป็นที่รู้จักก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้น ที่ต้องเริ่มจากความสามารถในการจัดการเวลา จัดการตนเอง ให้สามารถพัฒนาสร้างคุณสมบัติเหล่านี้จึงมีโอกาส

 

ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้ให้พร้อมคือการสร้างโอกาส 

 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 May 2017 08:35 Modified: 16 May 2017 08:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ