นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 595
ความเห็น: 0

เริ่มต้นอย่างไรชีวิตให้ก้าวหน้า

การทำตนให้เจริญก้าวหน้า คือการควบคุมกำกับตนเอง จึงต้องมีแผน ตารางเวลากำกับให้รู้ว่าอะไรต้องทำ เมื่อไร และหาทางทำให้ดีเมื่อมีโอกาสในทุกโอกาส

 

ทุกอย่าง ทุกการกระทำ มีทั้งคนที่ก้าวหน้า และ ไม่ก้าวหน้า แต่ทุกคนต้องการความก้าวหน้า

 

การทำอะไรให้เจริญ ต้องเริ่มจากการคิดและการทำให้เจริญก้าวหน้าซึ่งต้องมีการศึกษา และการปฏิบัติจริง

 

ในการเริ่มทำหรือทำอะไรอยู่ ไม่ว่า การเรียน การทำงาน ต้องคิดและตอบคำถามว่า

 1. ที่ทำนั้นมีหน้าที่ กรอบกิจกรรมอะไรบ้าง มีเส้นทางความเจริญก้าวหน้าอะไรบ้าง  มีหลักเกณฑ์ กติกาอย่างไร โดยเฉพาะการเรียนต้องหาว่า สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แต่ละอาชีพต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร

 2. ขั้นต่อไปคือให้หาว่า จะทำอย่างไรให้เจริญก้าวหน้าได้ ต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร มีกี่วิธี

 3. กำหนดและลงมือทำเป็นขั้นเป็นตอน หมั่นตรวจผลความก้าวหน้า และปรับทำให้ดีขึ้นเสมอ

4. ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานให้ครบถ้วน เช่น การเลือกสาขา การทำผลงาน

 

การทำให้เจริญก้าวหน้า จึงต้องมีการวางแผน จัดดำดับขั้นตอน การจัดเวลาให้เพียงพอและพอดี ที่สำคัญต้องให้ความสำคัญ ต้องมีวินัย เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน กำหนดเวลา จึงมีความก้าวหน้า ไม่ใช่ทำไปวัน ๆ จนเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้

 

การทำตนให้เจริญก้าวหน้า คือการควบคุมกำกับตนเอง จึงต้องมีแผน ตารางเวลากำกับให้รู้ว่าอะไรต้องทำ เมื่อไร และหาทางทำให้ดีเมื่อมีโอกาสในทุกโอกาส เช่น การไปดูงานต้องดูอะไรบ้าง เจอคนเก่งต้องการเรียนรู้อะไร ซึ่งเป็นการเตรียมตัวใช้โอกาสเมื่อมีโอกาส

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 April 2017 10:06 Modified: 30 April 2017 10:06 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.246.238
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ