นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1198
ความเห็น: 0

บริการเกินคาด บริการมาตรฐาน บริการต่ำคาด

ส่ใจทำให้เกินคาดหมาย ทำให้ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาการติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน ลดปัญหาความวุ่นวายการจราจร การใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์ร่วม

 

เมื่อสัปดาห์ก่อนสงกรานต์ ได้รับและได้ใช้บริการที่ต่างกัน ทั้งเกินคาดหมาย ทั้งมาตรฐาน และต่ำกว่าที่คาดที่คิดน่าจะดีแต่กลับไม่ได้

 

เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้วยหัวข้อ การบริการเกินคาดหมาย โดยให้แต่กลุ่มบุคลากรร่วมกันคิดว่าจะบริการอย่างไรให้ผู้รับบริการรู้สึกดีกว่าคาดหวัง 

เมื่อก่อนช่วงวันหยุดสงกรานต์ แม่บ้านที่บริการชงกาแฟให้เมื่อมานั่งทำงานที่คณะทรัพยฯ ได้ลาไปทำธุระ ก็ได้รับบริการเกินคาดหมายที่หัวหน้าหน่วยมาเจอว่ามานั่งทำงานจึงมาบริการชงกาแฟให้แทนแม่บ้าน 

 

ในสัปดาห์เดียวกันได้ไปใช้บริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลตามคูปองของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งการตรวจสุขภาพต้องงดน้ำงดอาหารตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเพื่อตรวจเลือด จึงต้องไปโรงพยาบาลเช้าที่ทางโรงพยาบาลเริ่มให้บริการคือเวลา 7 โมงเช้า ไปถึงได้คิวที่ 7 และได้เห็นจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาพร้อมให้บริการทุกขั้นตอนอย่างเต็มมาตรฐาน  

ทำให้คิดถึงหลายคนที่ยังนอนไม่ตื่น ไม่ยอมตื่นนอน มาทำงาน มาเรียนไม่ทัน ทั้ง ๆ ที่มีคนจำนวนมากออกมาทำหน้าที่แล้ว  

คนที่เจริญก้าวหน้าต้องปฏิบัติให้สามารถทำหน้าที่ได้ดี ไม่มัวติดข้ออ้างโน่นนี้ จึงตามใคร ๆ ไม่ทัน แม้แต่ความเจริญก้าวหน้าของตนเอง 

 

และสัปดาห์เดียวกันได้ไปติดต่อธุรกรรมที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ต้องเดินไป เพราะการไปสหกรณ์ฯหาที่จอดรถไม่ได้

ทำให้คิดว่าประเทศชาติใช้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใช้ระบบพร้อมเพย์ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ยังให้บริการแบบต้องให้ติดต่อเอง ไม่สามารถบริการสั่งจ่าย โอนเงินไปยังธนาคารพาณิชย์โดยที่สมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง  


อีกทั้งเพื่อไม่ใต้องเดินทางมาสหกรณ์อีกรอบ จึงจะยื่นคำร้องขอปรับการส่งค่าหุ้นล่วงหน้าคือในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรากฏว่าเจ้าหน้าบอกว่ารับคำร้องล่วงหน้าไม่ได้เกรงจะทำคำร้องหาย ให้มายื่นเมื่อถึงเวลาจะปรับการส่งค่าหุ้น  

ทำให้เห็นถึงการบริการที่คาดไม่ถึงว่าจะทำไม่ได้โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ ที่การให้บริการที่ล้าหลัง ทำให้ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาการทำงาน เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เสียเชื้อเพลิง และเสียความรู้สึก 

 

หากสามารถปรับการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการใช้บริการที่ไหนที่หน่วยงานเดียวกันได้ เช่นการทำบัตรประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางไปทำที่มีทะเบียนบ้านอยู่  

 

ความจริงหน่วยงานราชการต้องนำภาคเอกชน โดยเฉพาะสถานศึกษา เพราะนอกจากการบริการที่ดี ยังต้องเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นแนวคิดประสบการณ์ในการทำหน้าที่ทำงานต่อไป 

 

ทั้งหมดอยู่ที่ความใส่ใจทำให้เกินคาดหมาย ทำให้ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดเวลาการติดต่อ ไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน ลดปัญหาความวุ่นวายการจราจร การใช้พลังงานที่เป็นประโยชน์ร่วม

 

ปัจจุบันตนเองก็ใช้บริการออนไลน์ในการทำธุระกรรม แต่เป็นของเอกชน 

 

อยากเห็นบริการที่ทันสมัย เพิ่มค่าความสะดวก และเป็นประสบการณ์แก่ผู้เรียน ผู้ใช้ และใส่ใจเพิ่มค่าลดเวลา ลดภาระ ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ลดความวุ่นวายกันเพิ่มขึ้น จะได้เพิ่มค่างานค่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 เมษายน 2560 08:07 แก้ไข: 26 เมษายน 2560 08:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 มิกกี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ