นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 339
ความเห็น: 0

ออมความรู้ความสามารถ

การออมความรู้ความสามารถ จะทำให้เป็นมีความมั่นใจ มั่นคงเพราะใช้สร้างค่า ออมเงิน ออมทรัพย์สิน ทำให้มีชีวิตที่ดี

 

 

ออมในที่นี้ หมายถึง การเก็บการทำให้เพิ่มพูนเช่นเดียวกับการออมเงิน  

 

การออมความรู้ความสามารถก็เหมือนการออมเงิน ที่เริ่มจากไม่มี มีน้อย มีมาก ทำให้มั่นคงทั้งความเก่ง ชีวิต และทรัพย์สิน  

 

การออมความรู้ความสามารถต้องมีกระบวนการ มีวินัย เช่นเดียวกับการออมเงิน 

 

การออมความรู้ความสามารถต้องเริ่มจากการเก็บเกี่ยว การฝึกฝน จากทุกอย่างทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน การสังเกต การฟัง การเห็น แล้วนำมาคิดมาสะสม มาใช้ มาเพิ่มพูน เพิ่มค่า 

 

ยกตัวอย่างการออมความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องจากการท่องคำศัพท์ การฟังการออกเสียง การฝึกพูดฝึกใช้ สามารถทำด้วยการตั้งเป้าหมายว่า ต้องท่องศัพท์วันละกี่คำ ต้องฝึกเขียนให้จำได้ง่ายขึ้น ทำซ้ำในคำที่ยังจำไม่ได้ จำเพิ่มในคำที่ตั้งใจ หาคลิปมาฝึกการออกเสียง สังเกตการออกเสียง ฝึกพูดและใช้จริงเมื่อมีโอกาส ก็จะได้ทั้งความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  

 

เมื่อก้าวหน้าขึ้นก็ปรับมาอ่านบทความ อ่านหนังสือ ซึ่งก็เป็นการออมความรู้ไปด้วย 

 

แต่ทุกอย่างต้องมีวินัย คือต้องทำให้เป็นประจำทุกวัน ต้องฝึกฝนประจำ เพราะความรู้เทคโนโลยีไม่มีวันหมดและไม่มีวันหยุด จึงต้องทำเพิ่มทุกวัน  

 

เพราะหากไม่ฝึกฝนเพิ่มพูนก็จะหดหายไป ไม่ทันสมัย ใช้งานไม่ได้ 

 

การออมความรู้ความสามารถ จะทำให้เป็นมีความมั่นใจ มั่นคงเพราะใช้สร้างค่า ออมเงิน ออมทรัพย์สิน ทำให้มีชีวิตที่ดี 

เพียงแต่ต้องตั้งใจ ทำจริง จัดเวลาให้ จัดกระบวนการให้เป็น 

 

 

มาออมความรู้ความสามารถกัน จะได้ดีมีค่า มีชีวิตที่ดีมีค่า อย่าลืมแบ่งปันเพราะความรู้ความสามารถยิ่งใช้ยิ่งมีค่า ยิ่งเพิ่ม ยิ่งพูน ยิ่งดี ยิ่งมั่นคง 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 April 2017 08:35 Modified: 21 April 2017 08:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.183.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ