นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1345
comment: 1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มีจุดหมายแตกต่างจากคณะเกษตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตการเกษตรที่ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน

 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 

 

การตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดการศึกษาและภารกิจต่าง ๆ ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้นมีจุดหมายแตกต่างจากคณะเกษตรที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตการเกษตรที่ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน

คือมีการคิดวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้ได้ผลดีมีราคาที่คุ้มค่า ไม่ใช่แค่ต้นทุนการผลิต แต่รวมต้นทุนของทรัพยากรและใช้แล้วให้เกิดความยั่งยืนที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การสร้างผลผลิตเท่านั้น

 

ซึ่งทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตนั้น ประกอบด้วย พืช สัตว์ สัตว์น้ำ และจุลินทรีย์ต่าง ๆ เช่น เห็ด รา แมลง จุลินทรีย์อื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการบริโภคและการควบคุมศัตรูพืช สัตว์

 

การผลิตให้คุ้มค่า ไม่ใช่การผลิตให้ได้ผลผลิตสูงสุด

แต่ต้องให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในอัตราที่พอดี ตรงกับความต้องการของตลาด และการใช้พื้นที่ให้พอดีกับความสามารถของปัจจัยการผลิต รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น การผลิตจึงเน้นที่การจัดการทั้งระบบ ไม่ใช่แค่เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น

 

นอกจากชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังมีจุดเน้นของหลักสูตรทั้งชื่อของภาควิชาและหลักสูตร เช่น

ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ที่เน้นถึงกระบวนการจัดการการใช้ทรัพยากร ไม่ใช่แค่การใช้ผลิต แต่จัดการให้คุ้มค่า พอดี และยั่งยืน และหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรต้องเรียนรายวิชาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน

 

นั่นคือจุดเน้นจุดต่างของคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ คณะการเกษตรทั่วไป

 

 

เนื่องจากคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ตั้งมาประมาณ 40 ปีแล้ว ทำให้คนรุ่นก่อตั้งได้เกษียณอายุ และคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานทำหน้าที่สานต่อ จึงควรสืบสานการดำเนินการตามจุดเน้นเพื่อการพัฒนาและความยั่งยืนของการเกษตรและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ยั่งยืนตลอดไป

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 April 2017 09:10 Modified: 07 April 2017 09:10 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 มิกกี้, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่

ขอขอบคุณคะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.126.130
Message:  
Load Editor
   
Cancel or