นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 747
comment: 0

สอนการคิด

การสอนการคิดต้องทำด้วยการฝึก ที่สำคัญคือการตั้งคำถามให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจ หาข้อดี ข้อเสีย ผลได้ ผลเสีย ลองคิด ลองทำ ลองผสมผสาน

 

ในยุค 4.0 ที่ต้องการนวัตกรรมที่ต้องสร้างด้วยความสามารถ ไม่ใช่การทำตามธรรมชาติ ตามวิชาการ

การคิดจึงเป็นส่วนหลักในการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีมีค่ากว่าเดิมที่เรียนกว่า นวัตกรรม

 

การจะเกิดนวัตกรรมได้ต้องมีความคิดที่หลากหลาย การผสมผสานหลายความรู้ เทคโนโลยีเข้าด้วยกันให้มีค่า มีความเป็นอัจฉริยะเพิ่มขึ้น อย่างเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และระบบอัจฉริยะต่าง ๆ

 

การคิดเป็นจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ

 

การสอนการคิดต้องทำด้วยการฝึก ที่สำคัญคือการตั้งคำถามให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำความเข้าใจ หาข้อดี ข้อเสีย ผลได้ ผลเสีย ลองคิด ลองทำ ลองผสมผสาน

 

การสอนให้คิดสำคัญที่การตั้งคำ ตั้งโจทย์ ในการเรียนต้องถามว่า

  1. ที่เรียนที่เห็นคืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง
  2. มีค่ามีประโยชน์อะไร
  3.  มีปัญหาข้อจำกัด ข้อระวังในการใช้อะไรบ้าง
  4. มีเงื่อนไขอะไรในการใช้ให้เกิดผลดีมีค่ากว่าเดิม มีค่าเพิ่มขึ้น

แล้วให้ทุกคนฝึกคิด ฝึกถามตนเอง ฝึกให้ความเห็น

 

การสอนให้คิด ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด มีแต่ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

 

การสอนให้คิดต้องเน้นกระบวนการคิดเป็นหลัก คิดเอง คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดให้ดีกว่าเดิมเพิ่มค่าได้

 

ารเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องเน้นที่กระบวนการคิดการทำมากขึ้น และต้องสร้างความมั่นใจในการคิด ไม่ติดกรอบคำตอบ ติดวิชาการที่ทำให้ปิดกรอบความคิด

 

การเรียนการสอนในยุคความมีมากมาย หาได้เอง หากอ่านออกเขียนได้ แต่การคิดเป็นคือการสร้างค่าสร้างความสำเร็จ สร้างความสามารถในการแข่งขัน คือสามารถทำได้ดี มีค่ากว่า คือค่าของการคิด 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 เมษายน 2560 09:27 แก้ไข: 06 เมษายน 2560 09:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.227.249.234
Message:  
Load Editor
   
Cancel or