นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 743
ความเห็น: 0

มีดี ทำดี ทำไม่ดี

การทำให้มีดี ทำดี และไม่ทำไม่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นสิ่งที่มีค่า ทำให้มีค่า จึงต้องทำอย่างจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ตั้งใจทำจริง และต้องไม่ทำไม่ดี จึงได้ดีจริง ยิ่งทำไม่บริสุทธิ์ใจยิ่งทำได้ยาก แต่หากทำอย่างบริสุทธิ์ใจจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้น

 

มีดี หมายถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ทำสิ่งต่าง ๆ หรืออะไรบางอย่างได้ดี  

 

ทำดี เป็นการนำสิ่งที่มีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ โดยเฉพาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ดี และดียิ่งขึ้นเมื่อได้ทำความดี ได้ช่วยเหลือคนอื่น 

 

ทำไม่ดี เป็นการไม่ทำหน้าที่ที่รับผิดให้ดีให้เต็มที่ การทำให้ใคร ๆ เดือดร้อนเสียหาย การทำสิ่งไม่ดี การทำผิดกฎหมาย กฎกติกา มารยาทในการอยู่ร่วมกัน   

 

 

การมีดี แต่ไม่นำไปใช้ไปทำให้เกิดประโยชน์แก่ใคร ๆ ก็ไม่มีค่า เช่น คนมีฝีมือทำอาหารอร่อย แต่ไม่ทำอาหารให้ใครทานก็ไม่มีค่า ไม่รู้ว่ามีดี หากนำไปทำอาหารขายก็ได้ค่า ยิ่งอร่อยมาก ขายได้มากก็ยิ่งได้ดีมีค่ามาก  

 

ดังนั้นมีดี ต้องทำดีด้วย  

บางคนมีดี แต่ไม่ใช้สร้างค่าให้ใครจึงไม่มีค่า จึงไม่ได้ดี 

และการไม่ทำหน้าที่ตนให้ดีก็ไม่มีดีและไม่มีค่า  

 

การไม่ตั้งเรียนให้รู้ ให้มีความสามารถ ให้รู้จักและสามารถทำดี ก็ไม่ได้ดีทั้งการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต 

 

หลายคนมีดี แต่ใช้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ๆ ผลไม่ดีจะตามมา ยังลดความการทำดีเพราะคนจะเห็นและคิดถึงแต่สิ่งไม่ดีที่ทำ 

 

การทำไม่ดีในสิ่งที่รู้ว่าไม่ดี ทำผิดกฎหมาย แบบนี้เรียกว่าทำชั่ว เช่น คนเสพยาเสพติด หากไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แต่เดือดร้อนแก่สุขภาพ สภาพและความสามารถของตัวเอง ก็ถือว่าเป็นทำชั่ว แต่หากไปฉกชิงวิ่งราว ทำร้ายคนอื่นก็ยิ่งชั่วมากขึ้น ยิ่งเป็นผลิต คนขาย คนมาประโยชน์จากสิ่งชั่ว ยิ่งชั่วสุด ๆ  

 

 

มีดีต้องใช้ทำดีจึงเป็นมีค่า เกิดประโยชน์แก่ตนและใคร ๆ  

มีดี ทำดี แต่ทำไม่ดี ผลดีย่อมลดลงตามการทำไม่ดีแก่ใคร ๆ  

การไม่ทำดีให้ตัวเอง ผลได้ย่อมไม่ดีแก่ตนเอง ทำให้เป็นคนไม่ได้ดี  

แต่ทำดีแค่ไหน หากยังทำไม่ดี ผลไม่ดีย่อมเกิดแก่คนทำ  

 

การทำดี ต้องทำให้ตนมีดี นำไปทำดีทำหน้าที่ให้ดี นำไปสร้างค่า สร้างประโยชน์ อย่านำไปทำไม่ดี ที่สำคัญคืออย่าทำชั่ว ทำไม่ดี 

 

การมีดี ทำดี ต้องทำอย่างจริงใจ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำแล้วต้องสบายใจ  

การทำดีแต่มีทุกข์ แสดงว่าต้องมีข้อผิดพลาด บกพร่อง สักที่สักอย่าง อาจอยู่ที่ใจไม่บริสุทธิ์จริง ไม่จริงใจในการทำ หรือทำไม่ถูกทางจึงไม่ได้ค่าคืนทางใจ 

 

จะเห็นการทำให้มีดี ทำดี และไม่ทำไม่ดี ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเป็นสิ่งที่มีค่า ทำให้มีค่า จึงต้องทำอย่างจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ตั้งใจทำจริง และต้องไม่ทำไม่ดี จึงได้ดีจริง 

ยิ่งทำไม่บริสุทธิ์ใจยิ่งทำได้ยาก แต่หากทำอย่างบริสุทธิ์ใจจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้น 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2560 09:10 แก้ไข: 27 มีนาคม 2560 09:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.118.253
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ