นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 713
ความเห็น: 0

กิจกรรม กิจการ

การพัฒนาคนให้เกิดค่าและเป็นจริง ต้องทำกิจกรรมแล้วนำไปทำให้เป็นกิจการ คือเรียนรู้แล้วนำไปใช้จริง

 

 

กิจกรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดการทำ ทำเสร็จก็เสร็จกันไปเป็นเรื่อง ๆ ครั้ง ๆ ไปไม่ได้นำไปใช้ให้เป็นระบบ

 

กิจการคือการทำให้เกิดค่าคนค่างาน ความสามารถต่าง ๆ การแก้ปัญหา พัฒนางาน จึงทำให้เกิดค่า เพิ่มค่าการทำงาน ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

 

น่าเสียดายที่การศึกษา อบรม ทำกิจกรรมต่าง ๆ มักทำเป็นแบบกิจกรรม เรียนเป็นเรื่อง ๆ เป็นรายวิชา เรียนจบ สอบ ประเมินเสร็จก็จบกันไปแต่ละรายวิชา

การทำกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทางสุขภาพ วัฒนธรรม ก็ทำเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วจบไม่ได้เกิดจิตสำนึกนำไปปฏิบัติใช้งาน

รวมถึงกิจกรรมการอบรม ศึกษา ดูงาน พัฒนาบุคลากร ก็ทำเป็นกิจกรรมไม่ได้นำไปใช้พัฒนาการทำงานจริง

 

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องทำให้เป็นกิจกรรม ด้วยการดูในภาพเป้าหมายสุดท้าย เช่น

การเรียนเพื่อการพัฒนาความสามารถสำหรับการทำงาน การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การเป็นพลเมืองและกำลังของประเทศในสาขาอาชีพต่าง ๆ จึงต้องนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาความสามารถให้มีความสามารถจริง และต้องนำไปใช้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการ คือเรียนรู้ หาความรู้ และนำความรู้ไปใช้ทำงาน ใช้ชีวิต ใช้ให้เกิดค่าเป็นประโยชน์

 

การทำกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเน้นที่การปลูกฝังให้นำไปปฏิบัติจริง และผู้นำ หน่วยงาน ต้องปฏิบัตินำเป็นต้นแบบ ไม่ใช่แค่การให้ความรู้ แค่ทำกิจกรรม ต้องทำให้เห็นให้เป็นจริง

 

การอบรม ดูงาน ต้องเน้นที่เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรที่ให้เพิ่มความสามารถคน เพิ่มประสิทธิภาพงาน ปรับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย ที่การอบรมให้ความรู้ ดูงาน สร้างผลงาน เป็นกิจกรรมให้ความรู้ ที่เมื่อเสร็จแล้วผู้เข้าร่วมต้องนำไปปรับใช้ในการทำงานให้ดีขึ้นตามที่ไปอบรมเรียนรู้ ศึกษามา

 

 

การพัฒนาคนให้เกิดค่าและเป็นจริง ต้องทำกิจกรรมแล้วนำไปทำให้เป็นกิจการ คือเรียนรู้แล้วนำไปใช้จริง ไม่ใช่ทำแค่เสร็จสิ้นเป็นกิจกรรมไป

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มีนาคม 2560 10:03 แก้ไข: 21 มีนาคม 2560 10:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.118.253
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ