นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 554
ความเห็น: 0

เสน่ห์ที่คนอยากทำงานด้วย

คนมีเสน่ห์คือคนที่ทำตนให้ดูดี ทำตนให้มีค่า และอยู่ดีกับคนอื่น

 

 

บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความประพฤติ การแสดงความสามารถ การสร้างสรรค์ สร้างค่า พัฒนาไม่หยุดยั้ง เป็นเสน่ห์ของคนที่ใคร ๆ ก็อยากทำงานด้วย

 

คนมีเสน่ห์ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ให้เกียรติตนเอง ให้เกียรติคนอื่น ให้เกียรติสถานที่ ให้เกียรติหน้าที่ตน ทั้งการแต่งกาย การพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และต้องมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางที่ดี และมีวินัย กิริยามารยาท

คนมีเสน่ห์ในการทำงานต้องมีความสามารถหลากหลาย ทำงานได้หลายอย่าง

คนมีเสน่ห์ ต้องกล้าตัดสินใจและมีความรับผิดชอบ กล้าเปลี่ยนเมื่อตัดสินใจผิดหรือเจอทางที่ดีกว่า

คนมีเสน่ห์ต้องรอบคอบ รอบรู้ รู้สิ่งดี รู้ทำให้ดี รู้ปรับตัว รู้ปรับปรุงแก้ไขให้ทันกาล ทันสมัย

คนมีเสน่ห์ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งความรู้ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และผู้คน

คนมีเสน่ห์ต้องคิดสร้างสรรค์ สร้างค่า มีทัศนคติเชิงบวก ไม่ติดทัศนคติเชิงลบ รู้จักใช้จุดดี หลบหลีกจุดไม่ดี

คนมีเสน่ห์ต้องรู้จักบริหารค่า รู้จักความพอดี รู้จักการอยู่ดีกับคนอื่นอย่างมีค่าประโยชน์เพิ่ม ทำตนให้มีค่าเพิ่มเสมอ

 

ถามตัวเองดูว่า ต้องการทำงาน เป็นเพื่อนกับคนมีเสน่ห์หรือ ถ้าใช่ ต้องทำตนให้เป็นมีเสน่ห์เพราะคนที่บุคลิกเดียวกันจึงเข้ากันได้ดี

 

คนมีเสน่ห์คือคนที่ทำตนให้ดูดี ทำตนให้มีค่า และอยู่ดีกับคนอื่น 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 March 2017 09:16 Modified: 15 March 2017 09:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.208.66
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ