นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 694
ความเห็น: 0

ระดมสมอง ระดมกำลัง

การทำแผนด้วยการระดมกำลังคือนำกำลังมาผนึกกัน ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน โดยมุ่งไปที่การพัฒนาภารกิจ ไม่ใช่ตัวองค์กร ไม่ใช่ตัวบุคลากร

 

 

ในการทำแผนการพัฒนางาน ส่วนใหญ่มักทำโดยการระดมสมองด้วยการที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน จัดทำร่างแผนแล้วนำไปให้บุคลากรให้ความคิดเห็น นำไปสรุปเป็นของหน่วยงาน/องค์กร จึงมักเป็นแผนของฝ่ายบริหาร บุคลากรอาจทำ หรือไม่ทำตามแผนเพราะคิดว่าเป็นแผนของฝ่ายบริหารทำให้แผนทำได้ไม่มากเพราะมีผู้รับผิดชอบทำตามแผนบางส่วน

 

ในการทำแผนยุคใหม่ให้ทุกคนทุกฝ่ายคิดว่าเป็นแผนของตน เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่แต่ละคนช่วยกันทำเพื่อพัฒนาองค์กร จึงต้องเปลี่ยนจากระดมสมอง มาเป็น ระดมกำลัง คือการคิดถึงอนาคตของทุกคนว่าต้องทำอะไรให้องค์กรพัฒนา เพราะทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และเป็นหน้าที่ต้องพัฒนางานตามภารกิจในหน้าที่ของตน

 

การระดมกำลังทำโดย ให้แต่ละคนเสนอแผนการทำงานในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าของตน ของหน่วยงานว่าต้องการพัฒนาอะไร จากปัจจุบันที่กำลังทำอะไรไปสู่อะไร

 

แผนที่ดีต้องไม่ใช่แค่สิ่งที่ตนต้องการทำ แต่ต้องทำนำไปสู่การพัฒนาภารกิจขององค์กรในหน้าที่ของตน เช่น มหาวิทยาลัยมีภารกิจผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนของประเทศในแต่ละสาขา

 

ที่สำคัญต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนกัน

 

การทำแผนด้วยการระดมกำลังคือนำกำลังมาผนึกกัน ตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน โดยมุ่งไปที่การพัฒนาภารกิจ ไม่ใช่ตัวองค์กร ไม่ใช่ตัวบุคลากร ตามสาขาแต่ละสาขา เช่น ด้านการแพทย์การสาธารสุขของประเทศจะเป็นอย่างไร การพัฒนาการเกษตรของประเทศต้องเป็นอย่างไร วิศวกรรม และอื่น ๆ ในแต่ละสาขา ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน

 

การทำแผนแบบระดมกำลัง ต่างจากการระดมสมอง คือเป็นแผนที่แต่ละคนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เสนอคือเสนอที่จะทำ ไม่ใช่เสนอแต่ความคิดเห็นให้คนอื่นทำ

 

ซึ่งแผนแบบระดมกำลังจะไม่บานปลายเพราะทุกคนต้องรู้กำลังของตน และไม่มัวตำหนิโทษใครเพราะแต่ละคนมีหน้าที่ทำแผนที่เสนอ

 

ส่วนวิธีการทำแผนจะเปลี่ยนจากการร่างจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายแผน จะเป็นการรวบรวมข้อเสนอของทุกคน แล้วนำมาสรุปกำหนดเป็นร่างของแผนนำมาทำความเข้าใจจัดให้เป็นทิศทางที่ชัดเจนร่วมกัน 

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มีนาคม 2560 10:44 แก้ไข: 12 มีนาคม 2560 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.45.196
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ