นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1030
ความเห็น: 0

ความรู้ ปัญญา ความสามารถ

ต้องเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพอดี อยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน เอาแต่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ แต่อับจนปัญญา

 

 

ความรู้ คือการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เรียน อาจเรียนด้วยการสอน การเรียนเอง การสังเกต การอยู่ และความคุ้นเคย

 

ปัญญา คือความสารถในการเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ ทั้งการใช้คิด ใช้ทำ ให้แก้ปัญหา การพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงรู้ดี รู้ชั่ว รู้ทำดี รู้ไม่ทำชั่ว

 

ความสามารถเป็นการแปลงจากความรู้ ปัญญาไปทำให้เป็นจริง

 

 

ดังนั้น ความรู้จึงเป็นเครื่องมือ ปัญญาเป็นกรอบและกระบวนการ ส่วนความสามารถเป็นการทำได้จริง

 

คนที่มีค่า อยู่ได้ดี ต้องมีทั้งสามองค์ประกอบ และยังต้องเรียนรู้ คิดพิจารณา ฝึกฝน ปรับปรุง ปรับตนตลอดเวลา เพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ทั้งธรรมชาติและเทคโนโลยี

 

และทั้งสามองค์ประกอบคือชีวิตนั่นเอง

 

หลายคนที่มีความรู้ แต่ยังมีปัญหา สร้างปัญหา แสดงว่า มีปัญญาไม่พอ เพราะคนมีปัญญาต้องแก้ปัญหาได้ อยู่กับปัญหาเป็น เรียนกว่าปรับตัวได้

 

บางคนเรียนรู้มากมาย ได้ปริญญาสูง แต่พึ่งตัวเองไม่ได้ สร้างรายได้ไม่พอรายจ่าย โดยเฉพาะกับการทำหน้าที่ต่าง ๆ หรือเรียกว่า ทำงานด้วยเงิน ไม่ได้ทำงานหาเงิน จึงทำงานไม่คุ้มค่าเงิน

หากมีคนเป็นแบบนี้จำนวนมาก องค์กร หน่วยงาน บริษัทจะอยู่รอดได้อย่างไร

 

แสดงว่า คน ๆ นั้น ขาดทั้งปัญญาและความสามารถ หรือเรียกว่าเป็นคนที่จนปัญญา จนความสามารถ เพราะพึ่งพาตนเองยังไม่ได้ ต้องอาศัยกัดกินคนอื่น ที่เป็นคนด้อยปัญญา หรืออ่อนปัญญา

 

คนด้อยปัญญา อาจเกิดการอบรม เลี้ยงดูด้วยการใช้ปัญญาด้านเดียวคือเฉพาะการเรียนรู้ ได้รางวัล คำยกยอจากการเรียน

แต่ขาดการพัฒนาด้านการสร้างค่าสร้างประโยชน์ จึงขาดทิศทางที่ดี หรือเป็นการศึกษาแบบ หมาหางด้วน ตามหลักธรรมของท่านพุทธทาส

 

การศึกษาที่ดี ต้องสอนให้มีทั้งความรู้ ปัญญา และความสามารถ ให้สามารถพัฒนาให้นำมาใช้ร่วมกันอย่างมีความสุข

ซึ่งต้องเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพอดี อยู่อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมัน เอาแต่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ แต่อับจนปัญญา

ซึ่งต้องเริ่มจากการทำการปฏิบัติของผู้สอน สถาบันการศึกษา และสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะครอบครัว และส่วนตัวของแต่ละคน    

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2560 10:02 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2560 10:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ