นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1245
ความเห็น: 0

ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ

ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจเป็นเรื่องต้องตระหนักในคุณค่าของทุกคน ทุกระดับ ยิ่งเป็นงานของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา นอกจากประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ยังต้องเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาและสังคมด้วย

 

งานธุรการคือการดำเนินเรื่องในองค์กร ตั้งแต่รับเรื่องจนออนุมัติให้ดำเนินการได้ ซึ่งมีผลมากในการทำธุรกรรม 


ยกตัวอย่างการดำเนินเรื่องในคณะในมหาวิทยาลัยที่เรื่องจะเริ่มจากธุรการภาควิชา หัวหน้าภาค หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะ ผู้บริหาร แล้วส่งกลับภาควิชาดำเนินงาน


หากแต่ละขั้นตอนใช้เวลาหนึ่งวัน ก็ต้องใช้เวลา 4-5 วัน หากที่ระดับภาควิชาและระดับคณะใช้เวลาระดับละวัน ก็ใช้เวลา 2 วัน

แต่หากแต่ขั้นตอนทำทันทีก็สามารถดำเนินเรื่องเสร็จภายใน  1 วันนี่ยังไม่รวมเรื่องที่อาจมีข้อผิดพลาด บกพร่องต้องแก้ไข ที่ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น 


ในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความรวดเร็วเป็นเรื่องสำคัญ ในการสรางค่า สร้างความประทับใจ และมีค่าทางธุรกิจ เพราะการเงินมีค่าตามเวลาที่เสียไป อย่างต้องเสียดอกเบี้ยที่คิดตามเวลาในแต่ละวันและในยุคที่มีคู่แข่งมาก จะทำให้ลูกค้าหนีไปใช้รายใหม่ได้


การบริหารธุรการให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าทางธุรกิจและหน่วยงานราชการ เพราะส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและการแข่งขันของประเทศ


การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรการ ทำได้อย่างน้อย 2 ทาง คือ

จัดระบบให้มีความกระตือรือร้น คือให้ทุกคน ทุกขั้นตอนทำทันทีเมื่อรับเรื่อง ให้คิดเสมอว่า ทุกงาน ทุกภารกิจขององค์กรมีผลต่อรายได้ งบประมาณการดำเนินงานที่ส่งผลแก่ทุกคน จึงต้องดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุด รวมถึงมีการมอบหมายให้มีการทำแทนกันได้ ทั้งระดับธุรการและผู้บริหาร 


อีกทางคือการจัดให้มรการดำเนินการออนไลน์ ที่ทำให้แต่ละขั้นสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ก็จะทำให้ทุกเรื่องดำเนินไปรวดเร็วขึ้น และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องได้ดำเนินไปถึงขั้นใด จุดใดมีปัญหาเชื่องช้า รวมทั้งสามารถตรวจดูกระบวนการ เรื่องทุกเรื่องได้ตลอดเวลา


ส่วนความผิดพลาดต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่โยนกันไปมา อย่างที่ว่าทุกเรื่องมีผลต่องานขององค์กร มีผลต่อรายได้ มีผลต่องบประมาณ จึงมีผลต่อทุกคน 


รวมทั้งการจัดระบบการทำความเข้าใจ ระบบการใช้ข้อมูล แบบฟอร์มอัตโนมัติเพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาด รวมทั้งระบบออนไลน์ยังสามารถตรวจว่าข้อผิดพลาดเกิดจากใคร ขั้นตอนใด อีกด้วย


อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจเป็นเรื่องต้องตระหนักในคุณค่าของทุกคน ทุกระดับ ยิ่งเป็นงานของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา นอกจากประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ยังต้องเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาและสังคมด้วย 

 

ประสิทธิภาพการบริหารธุรการ จึงเป็นตัววัดคุณภาพการทำงานและคนทำงาน ทั้งภาพลักษณ์ ค่าทางธุรกิจ การแข่งขันขององค์กรและประเทศ  และคุณภาพคน

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2560 09:28 แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2560 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 ปราณี , และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.112.123
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ