นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 767
ความเห็น: 0

ฝึกสันดานที่ดี

คนที่คิดว่าทำดีแต่ไม่ได้ดีสักทีเพราะติดที่สันดานตนเอง หากไม่ฝึกสันดานให้ดีก็ไม่มีการแก้ไขผลได้ก็ติดไปตลอดชีวิต

 

 

สันดานคือสิ่งที่ทำประจำติดตัวของแต่ละคน

 

 

คนจะทำอะไรต้องเริ่มจากการคิด คิดแล้วทำ ทำจนเป็นประจำเป็นบุคลิกนิสัย จนทำเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดคือสันดาน

 

 

สันดานนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวัน การทำสิ่งต่าง ๆ ของคนแต่ละคน

 

 

คนที่มีสันดานใฝ่ดีจึงเป็นคนได้ดีมีความสำเร็จ เช่น

 

การตั้งใจศึกษาเรียนรู้ทำให้เรียนดีมีความสำเร็จในการเรียน มีความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนประสบการณ์ในการทำงานใช้ความรู้ ศึกษาพัฒนาตนเสมอ คือมีสันดานของความเป็นบัณฑิตที่รู้หา รู้ใช้ รู้คิด รู้พัฒนา รู้สรา้งค่า และรู้ทำดีไม่ทำชั่วตลอดเวลา

 

การตั้งใจทำงานทำหน้าที่ให้ดีมีการพัฒนาตนพัฒนางานทำให้ทำงานเจริญก้าวหน้า

 

การดูแลสุขภาพตนทั้งการออกกำลังกาย การกิน การนอน ทำให้มีสุขภาพดี

 

การช่วยเหลือคนอื่นทำให้มีมิตรภาพที่ดี

 

การรู้จักอดออมทำให้มีความมั่นคง มั่งคั่งในการเงินและทรัพย์สิน

 

ฯลฯ

 

คนที่มีสันดานไม่ดี เหลวไหล ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ใส่ใจในหน้าที่ ไม่ดูแลสุขภาพ ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ เอาแต่ประโยชน์ตน เบียดเบียนคนอื่น เหล่านี้ย่อมทำให้ชีวิตมีปัญหา ยากที่จะหาความสำเร็จในชีวิต

 

 

การฝึกสันดานที่ดี ต้องเริ่มจากการสำรวจสันดานตนเอง ว่าเป็นสันดานที่ดี หรือไม่ดี แล้วเริ่มคิดให้ดี ทำให้ดี ปรับเปลี่ยนนิสัย จนแก้ไขสันดาน

 

 

เพราะสันดานเป็นการทำเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิด หากไม่มีการสำเร็จก็ไม่รู้ตัวตน จึงทำให้ผลไม่ได้ดี อย่างคนที่คิดว่าทำดีแต่ไม่ได้ดีสักทีเพราะติดที่สันดานตนเอง หากไม่ฝึกสันดานให้ดีก็ไม่มีการแก้ไขผลได้ก็ติดไปตลอดชีวิต 

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 มกราคม 2560 09:57 แก้ไข: 21 มกราคม 2560 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ