นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 683
ความเห็น: 0

คนอยู่ได้ดียุค 4.0

ยุค 4.0 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันแปรไม่แน่นอน คนอยู่ได้ดีต้องแข็งแรง ปรับตัวเร็ว รับผิดชอบ และร่วมมือสร้างคุณค่ากันได้

ในยุค 4.0 ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันแปรไม่แน่นอน คนอยู่ได้ดีต้องแข็งแรง ปรับตัวเร็ว รับผิดชอบ และร่วมมือสร้างคุณค่ากันได้

 

ทุกอย่างผันแปรเปลี่ยนแปลงและยุ่งยาก จึงต้องความแข็งแรงทั้งความรู้ ความสามารถ ความคิดความอ่าน อารมณ์ กาย ใจ อดทน ไม่อ่อนไหวอ่อนแอ

และความรู้ต้องรู้รอบที่สามารถปรับใช้ให้เพิ่มค่าได้ดีมีค่ามากขึ้น ไม่ใช่รู้แค่หน้าที่ตน

ที่สำคัญคือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและ IT ที่ไม่ใช่แค่รู้ใช้แต่ต้องใช้ให้เกิดค่า

 

ในหลักวิวัฒนาการ สิ่งที่อยู่ได้ต้องปรับตัวได้ดี ยิ่งทุกปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา

ยิ่งต้องปรับตัวให้ได้มากขึ้น ต้องมีความยืดหยุ่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เรียนรู้เร็ว รู้จักผ่อนหนักเบา ไม่เอาแต่ตัวเอง ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และประสบการณ์

 

สิ่งสำคัญในการทำให้มีค่าต้องมีความรับผิดชอบ

ทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ องค์กร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และความเป็นพลเมืองโลก ที่ไม่ใช่แค่ทำตามกฎระเบียบ แต่ต้องด้วยสำนึกร่วมกันจริง ๆ ไม่ต้องรอให้ใครว่าให้ใครสั่ง

 

วันนี้ แต่ละคนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงต้องร่วมมือพึ่งพาให้ค่ากัน ไม่เอาเปรียบกัน

ทุกคนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้จึงต้องทำแต่ละหน้าที่บทบาทให้ดีในการอยู่ร่วมกัน

 

คนที่อยู่ได้ดีต้องรับผิดดูแลตนทำหน้าที่ตนให้ดี ให้มีความแข็งแรง เพื่อปรับตนสร้างค่าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันตามหน้าที่และบทบาท

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มกราคม 2560 08:52 แก้ไข: 16 มกราคม 2560 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ