นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 584
comment: 0

วันเด็ก วันครู สู่การสร้างคนสร้างชาติ

คำสอนที่ดี ไม่ใช่การบอกให้ทำ แต่ต้องทำดี ทำจริง ที่หล่อหลอมคนที่แท้จริง

 

 

วันนี้ 14 มกราคม 2560 วันเป็นเด็กประจำปี 2560 และวันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันครู

ซึ่งทั้งสองวันมีความหมายสำคัญต่อการสร้างชาติ

 

เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่เป็นพละกำลังของชาติ เราจึงพยายามสร้างเด็กด้วยการยกภาระให้เป็นของครู จึงมีวันครูเพื่อเชิดชูคุณค่าของครูที่เป็นการศึกษาในระบบ

 

แต่ในความเป็นจริง ความเป็นชาติที่เป็นพฤติกรรมบุคลิกความสามารถขึ้นกับผู้ใหญ่ทุกคนที่มีหน้าที่สร้างชาติ ไม่ใช่เด็ก ๆ

 

ดังนั้น ความเจริญของชาติจึงเป็นความฉลาดของคนในชาติที่เป็นพลเมืองที่ดี เพราะพลเมืองคือพละกำลังของประเทศนั้นที่มีหน้าที่ต้องทำ ประพฤติ ปฏิบัติเพื่อประเทศ

 

และความเป็นพลเมืองดี คือครูที่แท้จริงที่ปฏิบัติจริง เป็นต้นแบบ เป็นผู้กระทำ เป็นผู้นำของเด็กที่นำเด็กไปสู่การสร้างสร้างชาติจริง ๆ

 

การศึกษาในระบบเป็นเพียงแหล่งความรู้และที่เรียนรู้ที่หากไม่สอดคล้องกับชีวิตจริง ก็ไม่สามารถสร้างคนให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

 

วันนี้เป็นวันเด็ก อยากให้เด็กเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นครูที่ดีที่ทำดีให้เด็กดู เป็นแบบอย่างในการสร้างชาติ

 

หากมัวคาดหวังจากเด็ก จะไม่สามารถสร้างชาติที่ดีได้ เพราะความเป็นจริง ต้นแบบและครูที่ดีคือผู้ใหญ่คนชาติทุกคน

 

ดังนั้น อยากให้เด็กเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ต้องทำแบบนั้นที่เป็นต้นแบบเรียนรู้เป็นครูที่แท้จริง 

เพราะคำสอนที่ดี ไม่ใช่การบอกให้ทำ แต่ต้องทำดี ทำจริง ที่หล่อหลอมคนที่แท้จริง

 


 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 January 2017 09:46 Modified: 14 January 2017 09:46 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.222.93
Message:  
Load Editor
   
Cancel or