นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 727
ความเห็น: 0

ฟังให้เป็นจึงเกิดค่า

อยากได้ดี อยากได้ความเจริญก้าวหน้าทั้งส่วนตน งาน และองค์กร ต้องรู้จักฟัง คิด พิจารณา นำไปทำเกิดค่าได้จริง จึงเรียกว่า ฟังเป็น

 

 

การพูดทุกครั้งต้องมีคนได้ยิน อย่างน้อยก็คนพูดเอง

 

แต่การได้ยินเสียงไม่ใช่การฟัง แม้แต่การตั้งใจฟัง

 

การฟังให้เกิดค่าคือฟังแล้วนำไปคิดไปทำไปปฏิบัติจริง คือทำให้เกิดค่าจริง

 

ในการเรียนการสอน การอบรม การแจ้ง การชี้แจง ย่อมมีคนฟังทั้งสิ้น และคนส่วนใหญ่ฟังอย่างตั้งใจ ทั้งจดทั้งทำ

แต่คนจำนวนมากไม่นำไปใช้ทำจริงจึงไม่เกิดค่าอันใด แบบนี้จึงเรียนว่าฟังแต่ไม่ได้ยิน

 

โดยเฉพาะในชั้นเรียนที่ทุกคนเข้าชั้นเรียนฟังการบรรยาย แต่คนที่นำไปใช้ ได้จริงคือคนที่ฟังจริง คนที่เหลือจึงเป็นเพียงคนได้ยินเท่านั้น

 

การเรียนการทำงานที่ไม่ได้ผลเพราะการไม่ฟังจริง พูดคุยกันแค่ให้ได้ยินรับรู้ แต่ไม่รับฟัง จึงไม่เกิดผลใด ๆ

 

การฟังจริงจึงเป็นการเรียนรู้จริงที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลการปฏิบัติพัฒนา จึงเกิดค่าจริง

 

การไม่ฟังใครคือการไม่เชื่อในสิ่งที่ฟังด้วยการไม่คิดนำไปใช้ จึงไม่เกิดค่า

 

อยากได้ดี อยากได้ความเจริญก้าวหน้าทั้งส่วนตน งาน และองค์กร ต้องรู้จักฟัง คิด พิจารณา นำไปทำเกิดค่าได้จริง จึงเรียกว่า ฟังเป็น 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 January 2017 09:50 Modified: 13 January 2017 09:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ