นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 836
ความเห็น: 0

คน 4.0 คนเพิ่มค่า

คนยุค 4.0 ต้องพัฒนาตนเองให้สามารถเพิ่มค่างานและการทำงาน ที่สำคัญคือต้องแข่งขันกับตัวเอง และต้องรู้จักใช้พันธมิตรเกิดค่าร่วมกัน

 

 

ในยุค 4.0 ที่ความรู้มีมากมาย ธรรมชาติพึ่งพาไม่ได้ และค่าครองชีพสูง คนที่อยู่ได้ดีต้องใช้ความสามารถสูงเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน ต้องทันสมัย ต้องทำได้ ต้องดีกว่า และเป็นยุคที่มีตัวเลือกมาก ใครทำไม่ได้ ทำช้า ทำไม่ดี ทำไม่ได้ จะไม่มีใครรอ เพราะสามารถเลือกที่ทำได้ ทำดีกว่า

 

ดังนั้น คนยุค 4.0 ต้องมีความรู้เรียนรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ต้องสร้างค่าเพิ่มได้ ต้องตื่นตัวตอบสนองตลอดเวลา ต้องรักษาคำพูดข้อตกลงสัญญาและมาตรฐาน ต้องบริการด้วยความรับผิดชอบ ที่สำคัญต้องไม่หยุดพัฒนา

 

เนื่องจากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แค่ช้าเพียงนิดก็ตามคนอื่นไม่ทัน นอกจากการพัฒนาตนเอง ยังต้องช่วยพัฒนาคนอื่นให้สามารถช่วยงานและทำหน้าที่แทน และต้องพัฒนาตนให้ขยับก้าวต่อไปจะได้ไม่กังวลว่าใครจะมาแย่งงาน ซึ่งความจริงของที่ทำได้แล้วมีแต่จะล้าสมัยหากไม่มีการพัฒนาต่อก็ไม่มีใครอยากได้แล้ว จึงต้องสร้างค่าใหม่ตลอดเวลา ยกตัวอย่าง เทคโนโลยีที่มีรุ่นใหม่ที่ดีกว่าออกมาตลอดเวลา

 

การเพิ่มค่า นอกจากความสามารถตน ความเป็นเอกลักษณ์ ยังต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย

ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้เทคโนโลยีได้ แต่ต้องใช้ให้สามารถเพิ่มค่าให้สามารถช่วยทำงานการผลิต การบริการ คือต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี ไม่ใช่ถูกเทคโนโลยีใช้ ถูกควบคุมโดยเทคโนโลยี

 

ในยุคที่ความต้องการมีตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เวลางาน เวลาราชการ จึงสามารถตอบสนองลูกค้า ทำงานได้ตลอดเวลา

หากทำไม่ได้จะไม่มีใครรอเพราะมีผู้ทำได้รออยู่มากมาย จึงต้องจัดระบบกระบวนให้สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา

 

สิ่งที่ตามมาคือต้องรักษามาตรฐานคุณภาพตามที่พูด ตามที่ตกลง มิฉะนั้นจะไม่ใครร่วมคบค้าสมาคมด้วย ทั้งคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งความรับผิดชอบกับข้อบกพร่องต่าง ๆ 

จึงต้องทำอย่างมีคุณภาพ ระวังให้มั่นใจ มิฉะนั้นจะเกิดความไม่เชื่อมั่นเชื่อถือที่สร้างความเสียหายทั้งคุณภาพและทางจริยธรรมตามที่ปรากฏ

 

อีกอย่างต้องรู้จักความพอดี พอดีกับตนเอง พอดีกับธรรมชาติ ต้องไม่เอาเปรียบใคร

 

เครื่องมือสำคัญของคนยุค 4.0 คือความสามารถในการสื่อสาร เรียนรู้ คือภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ความรับผิดชอบในการพัฒนาตน พัฒนางาน และกระบวนการทำงาน

 

คนยุค 4.0 ต้องพัฒนาตนเองให้สามารถเพิ่มค่างานและการทำงาน ที่สำคัญคือต้องแข่งขันกับตัวเอง และต้องรู้จักใช้พันธมิตรเกิดค่าร่วมกัน

 

จะพร้อมหรือไม่ แต่สถานการณ์มาแน่ ๆ จึงต้องพัฒนาตนให้ดี มิฉะนั้นจะมีชีวิตที่ยุ่งยาก หากไม่ทำ  

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 January 2017 10:39 Modified: 03 January 2017 10:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เปตอง, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ